Tin Mới

Vị quân sư nào 3 lần được vua Quang Trung viết chiếu cầu hiền?

(Ngày Nay) - Không chỉ là một trong những nhà giáo nổi tiếng nhất sử Việt, ông còn từng ba lần từ chối lời mời ra làm quan của vua Quang Trung. Phải đến lần thứ tư, ông mới đổi ý.
Vị quân sư nào 3 lần được vua Quang Trung viết chiếu cầu hiền?

1. Vị quân sư nào 3 lần được vua Quang Trung viết chiếu cầu hiền?

 • A. Nguyễn Đình Chiểu

 • B. Nguyễn Thiếp

 • C. Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vua Quang Trung thường gọi ông với biệt hiệu là gì?

2. Vua Quang Trung thường gọi ông với biệt hiệu là gì?

 • A. Lục Niên phu tử

 • B. Lạp Phong cư sĩ

 • C. La Sơn phu tử

Ông là danh sĩ nổi tiếng dưới thời nào?

3. Ông là danh sĩ nổi tiếng dưới thời nào?

 • A. Hậu Lê

 • B. Tây Sơn

 • C. Hậu Lê và Tây Sơn

Nguyễn Thiếp quê ở đâu?

4. Nguyễn Thiếp quê ở đâu?

 • A. Thanh Hóa

 • B. Nghệ An

 • C. Hà Tĩnh

Khi nào thầy giáo Nguyễn Thiếp đồng ý ra giúp vua Quang Trung?

5. Khi nào thầy giáo Nguyễn Thiếp đồng ý ra giúp vua Quang Trung?

 • A. 1988

 • B. 1986

 • C. 1984

Sau khi hội kiến vua Quang Trung, Nguyễn Thiếp đã dâng lên một bản tấu bàn về vấn đề gì?

6. Sau khi hội kiến vua Quang Trung, Nguyễn Thiếp đã dâng lên một bản tấu bàn về vấn đề gì?

 • A. Quân đức

 • B. Dân tâm

 • C. Học pháp

 • D. Cả 3 đáp án trên

Ngoài những cải cách về văn hóa, giáo dục, Nguyễn Thiếp còn giúp vua Quang Trung xây dựng công trình nào?

7. Ngoài những cải cách về văn hóa, giáo dục, Nguyễn Thiếp còn giúp vua Quang Trung xây dựng công trình nào?

 • A. Kinh thành Phú Xuân

 • B. Phượng Hoàng Trung Đô

 • C. Cung điện Dương Xuân

 • D. Cả 3 công trình trên

Tác phẩm nào sau đây không phải của Nguyễn Thiếp?

8. Tác phẩm nào sau đây không phải của Nguyễn Thiếp?

 • A. Dương Từ Hà Mậu

 • B. Hạnh Am Thi Cảo

 • C. Thích Hiên Ký

 • D. Cả 3 đáp án trên

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo