Tin Mới

Vinh danh di sản 'Thực hành tín ngưỡng Tam phủ của người Việt'

(Ngày Nay) - Tối 2/4, tại quần thể di tích Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, UBND tỉnh Nam Định và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện; bà Susan Vize, Quyền Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng và biểu dương cộng đồng các địa phương là chủ thể của di sản đã sáng tạo, gìn giữ, phát huy giá trị của di sản góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam đa dạng trong sự thống nhất...

Phó Thủ tướng đề nghị, sau sự kiện này, Bộ VH-TT&DL, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tỉnh Nam Định và các địa phương có di sản này sớm xây dựng Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản để “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” cùng các di sản văn hóa phi vật thể khác của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế vinh danh luôn được tỏa sáng, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tạo sức mạnh nội sinh quan trọng, đóng góp vào sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo