Kéo dài thời gian vé tháng, quý BOT cho phương tiện

Các phương tiện đã mua vé tháng, quý tại các trạm thu phí BOT được gia hạn thời gian sử dụng bằng thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Phương tiện đã mua vé tháng, quý nhưng phải dừng hoạt động do dịch COVID-19 được gia hạn cho thời gian phải dừng hoạt động.
Phương tiện đã mua vé tháng, quý nhưng phải dừng hoạt động do dịch COVID-19 được gia hạn cho thời gian phải dừng hoạt động.

Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) vừa có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp dự án BOT giao thông đường bộ xử lý với trường hợp phương tiện đã mua vé tháng, quý nhưng phải dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đó, thời gian qua, nhiều chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải đã mua vé tháng, quý qua các trạm thu phí BOT, nhưng phải dừng hoạt động trong thời gian dài do ảnh hưởng của dịch COVID-19, và thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về giãn cách xã hội. Tuy nhiên, các trạm thu phí BOT chưa có chính sách hoàn lại tiền hoặc bù trừ cho các tháng tiếp theo.

Do đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, theo đề xuất của các doanh nghiệp dự án đầu tư BOT giao thông, Tổng cục Đường bộ thống nhất: Gia hạn thời gian sử dụng vé tháng, vé quý đối với các phương tiện đã mua loại vé này trùng với thời gian thực hiện giãn cách xã hội phải tạm dừng hoạt động.

Tổng cục Đường bộ yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT căn cứ vào các Chỉ thị 16 và 19 của Thủ tướng, chỉ đạo của Bộ GTVT, quy định của các địa phương trong phòng chống dịch COVID-19 để xác định số ngày các phương tiện không dùng vé tháng, quý để bù vào tháng, quý tiếp theo khi phương tiện được hoạt động trở lại.

Đối với chủ phương tiện tiếp tục mua vé tháng, quý sẽ ghi bổ sung ngày phải dừng hoạt động theo chỉ đạo của bộ ngành, địa phương vào thời gian hiệu lực của vé tiếp theo.

Đối với chủ phương tiện không tiếp tục mua vé tháng, quý sẽ ghi bổ sung thời gian được gia hạn, đóng dấu vào vị trí ghi bổ sung trên vé tháng, quý để chủ phương tiện sử dụng.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT cập nhật vé tháng, quý được gia hạn vào phần mềm quản lý thu phí để kiểm tra, giám sát. Đảm bảo mỗi chủ phương tiện bị ảnh hưởng được gia hạn thời gian sử dụng vé tháng, quý đúng bằng thời gian phải dừng hoạt động do dịch COVID-19.

Theo Tiền Phong