Tin Mới

Phía sau nỗi buồn Lê Quang Liêm

Phía sau nỗi buồn Lê Quang Liêm

[Ngày Nay] - Nhà cựu vô địch cờ chớp  thế giới Lê Quang Liêm lại vừa thêm một lần bị văng ra khỏi nhóm Siêu Đại Kiện tướng quốc tế dành cho những kỳ thủ có hệ số elo từ 2.700 điểm