Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể để thực hiện tốt phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã đi sâu phân tích, đánh giá và thống nhất cao về các chủ trương, định hướng, giải pháp tiếp tục hoàn thiện, đổi mới và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, cũng như công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII được nhiều cán bộ, đảng viên tại Bạc Liêu đồng tình, đánh giá cao; qua đó chia sẻ, đề xuất những vấn đề mà mình quan tâm.

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và hợp tác xã

Theo ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu, trong 20 năm qua, kinh tế hợp tác ở tỉnh Bạc Liêu có sự phát triển rất rõ. Có thể nói, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể và hợp tác xã; qua đó nhận thức của cán bộ cơ sở và tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt. Các cấp ủy, chính quyền cơ sở đều đưa chỉ tiêu phát triển kinh tế hợp tác vào chỉ tiêu hàng năm. Cùng với đó là quy mô, chất lượng hoạt động của hợp tác xã đã được nâng lên khá nhiều, số lượng tăng lên. Đến nay, tỉnh Bạc Liêu có hơn 200 hợp tác xã hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, hoạt động của các hợp tác xã cũng còn có những hạn chế nhất định. Đó là sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cơ sở ở một số nơi, một số thời điểm còn hạn chế, nhất là trong việc tuyên truyền, triển khai thường xuyên các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế hợp tác. Ngoài ra, một số chính sách để hợp tác xã hoạt động hiệu quả hơn cũng chưa được triển khai thực hiện đồng bộ; việc đầu tư còn manh mún, nhỏ lẻ nên chưa tạo được nhiều điểm nhấn trong hoạt động kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh. Song song với đó, nhiều hợp tác xã đã tạo ra được các sản phẩm có chất lượng cao, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên về mẫu mã chưa bắt mắt, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Từ thực trạng trên, để lĩnh vực kinh tế hợp tác phát huy hơn nữa hiệu quả trong thời gian tới, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Vũ đề nghị Trung ương tiếp tục nghiên cứu ban hành Nghị quyết về kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác theo hướng cập nhật những diễn biến mới, làm cơ sở để các địa phương thực hiện tốt hơn; đồng thời bàn hành các chính sách, đầu tư tập trung có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là đầu tư cho các hợp tác xã trên lĩnh vực phi nông nghiệp để phát triển một cách đồng bộ, hiệu quả.

Tập trung ban hành chính sách hỗ trợ các hợp tác xã để sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao mẫu mã ngày càng tốt hơn, không chỉ đáp ứng cho tiêu dùng trong nước mà còn cả quốc tế; tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động của hợp tác xã, nhất là tăng vốn điều lệ, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của các hợp tác xã. Cuối cùng là quan tâm chỉ đạo các cấp ủy chính quyền để nâng cao vai trò trách nhiệm của mình, thường xuyên tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của kinh tế hợp tác. Có như vậy, lĩnh vực kinh tế mới có nhiều đóng góp trong sự phát triển chung của đất nước.

Thực hiện tốt phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Đối với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ông Trương Thanh Nhã, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu cho biết, sau khi tiếp thu Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là Nghị quyết 26), sau đó là các Kết luận số 97, 54 Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu xây dựng Kế hoạch triển khai, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện.

Qua 15 năm triển khai thực hiện, Hội Nông dân các cấp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Nông nghiệp phát triển ổn định, kinh tế nông thôn chuyên dịch đúng hướng; các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới, phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư; bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực.

Thu nhập của người dân được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện. Từ đó góp phần thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của nông dân đó là: Chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang hợp tác, liên kết, liên doanh theo chuỗi; từ sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống sang ứng dụng khoa học công nghệ cao; từ coi trọng về số lượng sản phẩm sang nâng cao chất lượng, giá trị lợi nhuận gắn với an toàn thực phẩm và phát triển bền vững, giúp cho nông nghiệp, nông thôn của tỉnh ngày càng phát triển.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu cũng nhìn nhận, bên cạnh các mặt tích cực vẫn còn các hạn chế, thiếu sót cần sửa đổi, khắc phục. Cụ thể như, công tác tuyên truyền, hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn và việc xây dựng nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể của các cấp Hội còn chậm. Áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất còn nhiều khó khăn do trình độ, năng lực tiếp cận của nông dân; sự tham gia, xây dựng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp chưa bền chặt, chưa gắn kết lợi ích và trách nhiệm của các bên; việc kết nối, giải quyết đầu ra nông sản cho nông dân gặp nhiều khó khăn; kết cấu hạ tầng một số nơi chưa đồng bộ, ô nhiễm môi trường còn xảy ra ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân…

Để chủ trương hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, ông Trương Thanh Nhã kiến nghị Trung ương và Chính phủ tiếp tục có thêm nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó, phải xác định các giải pháp đột phá phù hợp từng giai đoạn, có lộ trình để thực hiện, tránh trường hợp chung chung, đặc biệt là chính sách đầu tư kết cấu hạ tầng cho nông thôn, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn đều, xét đến đặc thù của từng vùng, miền, địa phương và chính sách tín dụng.

Các ngành chức năng cần tăng cường quản lý về giá cả thị trường, đặc biệt là quản lý chặt chẽ về giá cả các loại thuốc thú y, bảo vệ thực vật, phân bón và tránh hàng giả, kém chất lượng. Cần có các chính sách, tạo điều kiện hỗ trợ mạnh mẽ đầu ra cho nông sản và xây dựng các thương hiệu quốc gia về sản phẩm, về nhãn hiệu ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, trong đó có việc xây dựng kết nối cung cầu sàn giao dịch nông sản điện tử…

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Một trong những nội dung được Trung ương bàn thảo tại Hội nghị lần thứ năm là “Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Ông Nguyễn Việt Cường, cán bộ hưu trí, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tán thành chủ trương này. Đối với vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ông Cường cho rằng, để xây dựng cơ sở đảng vững mạnh thì trước khi chọn lựa, xem xét đưa quần chúng vào đối tượng phát triển Đảng phải giúp quần chúng hiểu rõ tôn chỉ, mục đích của Đảng để từ đó tự giác tham gia.

Có như vậy, những quần chúng vào Đảng mới thực sự lo cho dân, phục vụ cho dân; đồng thời phải được giáo dục, học tập, rèn luyện thông qua các trường chính trị ở các tỉnh, thành phố; giáo dục chính trị phải đi kèm với các tình huống đặt ra tại địa phương, giúp cho các cán bộ, đảng viên hiểu và vận dụng giải quyết vào từng trường hợp cụ thể.

Theo ông Nguyễn Việt Cường, muốn xây dựng tổ chức cơ sở đảng tốt, vững mạnh thì phải xây dựng được từng đảng viên vững mạnh. Muốn như vậy thì lực lượng tiêu biểu (Bí thư, Phó Bí thư) phải gương mẫu không chỉ dựa trên đường lối, nghị quyết mà còn phải bằng hành động cụ thể mới có sức thuyết phục.

Cùng với đó kỷ luật đảng phải nghiêm. Cụ thể là xử lý đúng người, đúng việc, đúng tội, đúng mức; không nể nang, không hạ thấp và cũng không nâng lên quá mức sự việc. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh ngay khi có biểu hiện vi phạm.

Ông Nguyễn Việt Cường cũng chia sẻ thêm, cá nhân ông ủng hộ việc xử lý những cán bộ, đảng viên đã về hưu (những đảng viên có cương vị ở các nhiệm kỳ trước) nhưng có vi phạm trong khi còn đương chức. Đây là bài học cho những người đương nhiệm để biết giữ mình, tránh tham nhũng, tiêu cực./.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát điều chỉnh dự án thu hồi đất sân bay Long Thành
Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát điều chỉnh dự án thu hồi đất sân bay Long Thành
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 2705/VPCP-CN, truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo hướng xác định chính xác diện tích đất sử dụng cho sân bay và diện tích đất tái định cư cho dự án xây dựng sân bay Long Thành, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định bổ sung, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Thúc đẩy phổ cập công nghệ blockchain và AI
Thúc đẩy phổ cập công nghệ blockchain và AI
Ngày 24/4, tại Diễn đàn thường niên về Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và trí tuệ nhân tạo (AI): Cuộc cách mạng tương lai, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo (ABAII).
Du lịch Thái Lan bội thu từ lễ hội Songkran
Du lịch Thái Lan bội thu từ lễ hội Songkran
Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho biết việc kéo dài lễ hội Songkran trong vòng 3 tuần đã giúp tạo ra khoản doanh thu lên tới 140 tỷ baht (3,7 tỷ USD) cho ngành du lịch nước này, thu hút 1,9 triệu khách du lịch nước ngoài đến thăm trong thời gian diễn ra lễ hội.
Hang Táu (Mộc Châu) đem đến hình ảnh một ngôi làng nguyên thủy.
Công nhận Mộc Châu là Khu du lịch quốc gia
(Ngày Nay) - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ký Quyết định số 1077/QĐ-BVHTTDL về việc công nhận Khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La là Khu du lịch quốc gia.
Bangkok gia nhập mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu. Ảnh: UNESCO/S. Ussavasodhi
Bangkok gia nhập mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu
(Ngày Nay) - Thành phố Bangkok, Thái Lan đã chính thức gia nhập mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu (GNLC) của UNESCO vào đầu năm 2024, đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực biến Thủ đô của Thái Lan thành trung tâm giáo dục hàng đầu khu vực và thế giới.
Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh có những thay đổi xã hội sâu sắc. Ảnh: Shutterstock
Ứng phó với những thách thức toàn cầu thông qua sáng kiến hợp tác
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh những thay đổi xã hội sâu sắc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hội thảo “Định hình Chương trình Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn ở châu Á” sẽ tập trung vào việc xác định các ưu tiên nghiên cứu và các sáng kiến hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu và khu vực.
Sự kiện "Phổ cập Giáo dục Truyền thông và Thông tin tại Ecuador" đã diễn ra tại thủ đô Quito (Ecuador). Ảnh: UNESCO
Ecuador đẩy mạnh giáo dục truyền thông và thông tin
(Ngày Nay) - Sự kiện nhấn mạnh tầm quan trọng của “Phổ cập giáo dục truyền thông và thông tin tại Ecuador” (MIL) trong việc phát triển công dân kỹ thuật số có trách nhiệm, loại bỏ thứ ngôn từ thù hận và thông tin sai lệch.