Tin Mới

Thành tựu đối ngoại 2019: Bản lĩnh và tinh  thần Việt Nam

Thành tựu đối ngoại 2019: Bản lĩnh và tinh thần Việt Nam

[Ngày Nay] - Năm 2019, năm cuối cùng trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI vừa khép lại. Có thể thấy bức tranh toàn cảnh thế giới năm 2019 có nhiều gam màu xám hơn so với năm 2018. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại. Sự đấu tranh giữa xu thế toàn cầu hóa và liên kết kinh...