Ngăn ngừa các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Ngăn ngừa các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Trong hai ngày 17 và 18/10, Đoàn công tác liên ngành đã có buổi làm việc với Công an và Bảo hiểm xã hội các tỉnh: Bắc Giang, Quảng Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.