Tin Mới

Rác đầy kênh Bến Đình

Rác thải ngập kênh Bến Đình

Có chiều dài khoảng 2,6 km, đi qua các phường 5, 9, Thắng Nhì (TP Vũng Tàu), hơn 20 năm nay, kênh Bến Đình luôn là điểm nóng về ô nhiễm môi trường.