Tin Mới

Nhân sự mới VKSNDTC, TANDTC

Nhân sự mới VKSNDTC, TANDTC

Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) vừa tổ chức trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ