5 đại học Việt Nam được xếp hạng Châu Á năm 2022
5 đại học Việt Nam được xếp hạng Châu Á năm 2022
(Ngày Nay) - Theo Times Higher Education (THE châu Á), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có vị trí xếp hạng trong nhóm 301-350 trong tổng số 616 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng, đứng đầu Việt Nam ở tiêu chí giảng dạy.