Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Dương Thanh Bình báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023 trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Tình hình công dân khiếu nại, tố cáo có chiều hướng gia tăng
(Ngày Nay) -  Báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 14/2, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, qua báo cáo của Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an, trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng tăng so với kỳ báo cáo trước.