Tin Mới

Theo chân Bác - Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo chân Bác - Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Ngày Nay) - Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), được sự chỉ đạo của Thành ủy, UNND thánh phố Hà Nội Đài PT- TH Hà Nội tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật đặc biệt mang tên “Theo chân Bác”. Chương trình diễn ra...
Ảnh minh họa

Ai sợ Tết cứ sợ, còn nhiều người chờ trông…

(Ngày Nay) - Bây giờ nhiều người hay nói sợ Tết, ghét Tết vì nhiều lẽ, nhưng như tôi, vẫn còn rất nhiều người luôn chờ trông một cái Tết quê hương đậm đà bản sắc dân tộc, dù chẳng phải xa xứ