Tin Mới

Gói bánh chưng ở Nhật Bản

Gói bánh chưng ở Nhật Bản

Ngoài kia, trời đang lạnh tới dưới âm độ, nhưng trong này, nồi bánh chưng đang đỏ lửa và tiếng cười nói vẫn râm ran tưởng như không bao giờ dứt