Việc chuyển đổi mô hình thành Đại học Bách khoa Hà Nội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn trọng
Việc chuyển đổi mô hình thành Đại học Bách khoa Hà Nội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn trọng
(Ngày Nay) - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa được Chính phủ quyết định chuyển thành Đại học Bách khoa Hà Nội từ ngày 2/12. Theo thông tin từ lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội, sự chuyển đổi này đã được nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn trọng, là sự kế thừa những kết quả và kinh nghiệm của quá trình thực hiện tự chủ suốt thời gian dài, được thực hiện với tinh thần quyết liệt, đảm bảo sự phát triển đúng với định hướng, tầm nhìn và chiến lược phát triển của nhà trường qua nhiều thế hệ.