Đại hội thành công, Liên hiệp bước vào giai đoạn mới với sức sống mới

0:00 / 0:00
0:00
[Ngày Nay] - Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp, bất ổn gia tăng thì Việt Nam tiếp tục là điểm sáng về ổn định chính trị - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại.
Trong đó, công tác UNESCO trong nước vẫn tiếp tục thể hiện rõ vai trò là một công tác quan trọng của ngoại giao đa phương, là một trụ cột của ngoại giao văn hóa, thúc đẩy hội nhập quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước.
Ngày 22/11, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã tiến hành trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 6 (2020-2025) và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Ngày 22/11, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã tiến hành trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 6 (2020-2025) và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 22/11, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã tiến hành trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 6 (2020-2025) và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tham dự đại hội có 390 đại biểu đại diện cho 13.000 hội viên chính thức và trên 150.000 người thường xuyên tham gia các hoạt động của Liên hiệp, trên 100 tổ chức thành viên của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trong cả nước.

Tới dự đại hội có đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Chính phủ, Ban đối ngoại trung ương Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, UBQG UNESCO Việt Nam, đại diện 1 số ban ngành, cơ quan hữu quan của Nhà nước và 1 số tổ chức, đoàn thể trung ương và địa phương.

Đại hội thành công, Liên hiệp bước vào giai đoạn mới với sức sống mới ảnh 1

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại Hội.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, công tác UNESCO trong 5 năm qua vẫn tiếp tục thể hiện rõ vai trò là một công tác quan trọng của ngoại giao đa phương, là một trụ cột của ngoại giao văn hóa, nằm trong chiến lược đối ngoại của Đảng và Nhà nước thúc đẩy hội nhập quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước.

Hoạt động UNESCO được triển khai khá đều trong cả nước đang mang lại những kết quả thiết thực được nhân dân và chính quyền các cấp ghi nhận và đánh giá cao. Hoạt động truyền thông của Liên hiệp với nhiều nội dung phong phú phản ánh hoạt động của phong trào UNESCO phi chính phủ và những vấn đề văn hóa, giáo dục, khoa học của đời sống xã hội.

Đại hội thành công, Liên hiệp bước vào giai đoạn mới với sức sống mới ảnh 2

Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch UBQG UNESCO phát biểu tại Đại hội.

Có mặt tại Đại hội, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch UBQG UNESCO cũng khẳng định, thế giới đang phát triển mạnh mẽ, thời kỳ hội nhập và quốc tế hóa, vai trò của tổ chức đa phương trong đó có Liên hiệp các hội UNESCO là vô cùng quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung vô cùng ấn tượng về những hoạt động của Liên hiệp và các thành viên đã hoạt động rất tích cực trong thời gian qua. Hoạt động của Liên hiệp các Hội UNESCO trên phạm vi rộng, rất phong phú, có nhiều đóng góp thiết thực, thúc đẩy mục tiêu chung của toàn xã hội, của từng gia đình, từng cá nhân. Thứ trưởng bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp tích cực của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, những đóng góp đó nhiều lần được Đảng và Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý.

Đại hội thành công, Liên hiệp bước vào giai đoạn mới với sức sống mới ảnh 3

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam vinh dự đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhất.

Với những thành quả quan trọng gặt hái được, trong Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VI, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch Nước. Một số đơn vị thành viên và cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ký tặng.

Ban chấp hành mới, khí thế mới

Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 6 của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam được tiến hành theo các bước: thông qua các ban của đại hội, ban kiểm tra tư cách đại biểu đã làm việc và báo cáo trước đại hội, báo cáo tổng kết nhiệm kì 5, phương hướng công tác nhiệm kỳ 6 (2020-2025), báo cáo kiểm điểm ban chấp hành, ban thư ký, ban tài chính, ban kiểm tra nhiệm kì 5, báo cáo thành tích của một số đơn vị tiêu biểu…

Đại hội thành công, Liên hiệp bước vào giai đoạn mới với sức sống mới ảnh 4

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Liên hiệp nhiệm kỳ V, Tổng biên tập Tạp chí Ngày Nay, Ủy viên không thời hạn BCH Liên hiệp UNESCO Thế giới tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

Với ý thức trách nhiệm cao và tinh thần làm việc nghiêm túc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã nhất trí cao các nội dung: Đánh giá các hoạt động của Liên hiệp trong nhiệm kỳ qua, bầu BCH nhiệm kỳ 6, giao trách nhiệm cho Ban chấp hành nhiệm kỳ mới... mở ra những cơ hội mới cho các hoạt động của Liên hiệp trong thời gian tới.

Đại hội lần này đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 6 với 35 ủy viên dưới sự đồng thuận tuyệt đối của các đại biểu tham gia đại hội. Theo đó, BCH mới bao gồm 35 ủy viên, ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Liên hiệp nhiệm kỳ V, Tổng biên tập Tạp chí Ngày Nay, Ủy viên không thời hạn BCH Liên hiệp UNESCO Thế giới tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Thiết, Chánh văn phòng Liên hiệp và Ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Ngày Nay được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, đồng thời được nhận Bằng khen của Thủ tướng và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Khoá VI 2020-2025 Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam có 01 chủ tịch và 05 Phó Chủ tịch gồm các ông: GS Nguyễn Minh Đường, TS Phan Huy Phú, các nhà báo Trần Văn Mạnh, Nguyễn Xuân Thiết và Nguyễn Hùng Sơn.

Đại hội thành công, Liên hiệp bước vào giai đoạn mới với sức sống mới ảnh 5

Ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Ngày Nay được bầu làm Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ mới, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam gồm 5 người, đó là: ông Nguyễn Xuân Thiết, Nhà báo, Ủy viên thường vụ BCH Liên hiệp nhiệm kỳ V, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Liên hiệp; Ông Chu Bảo Quế, Ủy viên BCH, Phó Tổng thư ký Liên hiệp nhiệm kỳ V, Trưởng đoàn nghệ thuật dân gian UNESCO Việt Nam; Ông Phạm Hoàng Thịnh, Ủy viên BCH Liên hiệp nhiệm kỳ V, Trưởng Văn phòng đại diện Liên hiệp tại TP HCM; Ông Nguyễn Phúc Lưu, Ủy viên BCH Liên hiệp nhiệm kỳ V, Giám đốc Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao; Bà Đỗ Thị Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm UNESCO Bồi dưỡng Kỹ năng sống và Ứng dụng Thiền Vipassana, Giám đốc Trung tâm UNESCO Giáo dục toàn diện vì sự phát triển bền vững.

Toàn bộ tiến trình của đại hội thể hiện sự nhất trí cao của tất cả đại biểu, thể hiện tinh thần đoàn kết của nguyện vọng của các hội viên mong muốn tham gia các hoạt động của UNESCO, để được đóng góp nhiều hơn trên các lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục cũng như các lĩnh vực khác.

Thay mặt Ban chấp hành mới nhiệm kỳ VI, ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam khẳng định: Bối cảnh tình hình mới trong giai đoạn 2020-2025 đặt ra những yêu cầu mới với công tác của Liên hiệp. Chúng ta cần nhận thức rõ hơn vai trò của phong trào UNESCO phi chính phủ, xác định những cơ hội và thách thức; định hướng đi mới cho phong trào UNESCO phi chính phủ tại Việt Nam.

Đại hội thành công, Liên hiệp bước vào giai đoạn mới với sức sống mới ảnh 6

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam lần thứ VI (2020-2025), Tạp chí Ngày Nay vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là trọng trách đặt ra cho Liên hiệp trước ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới, đáp ứng nguyện vọng tham gia của các hội viên và quần chúng, thông qua những tiêu chí của UNESCO, thực hiện ước nguyện hòa bình và phát triển mà bất kỳ ai, bất kỳ quốc gia nào đều khao khát hướng tới.

Định hướng đi mới cho phong trào UNESCO phi chính phủ tại Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VI của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam diễn ra trong không khí tích cực, khẩn trương, trang trọng, thiết thực đã kết thúc tốt đẹp. Thành công của Đại hội tiếp thêm sức mạnh để toàn thể cán bộ, hội viên, các đơn vị thành viên… với truyền thống tự hào của những người luôn nhiệt huyết với công tác UNESCO 27 năm qua tiếp tục đoàn kết, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đóng góp trí tuệ và sức lực vào các mục tiêu phát triển xây dựng kinh tế, xã hội của đất nước.

Những kết quả mà cả hệ thống Liên hiệp đạt được trong nhiệm kỳ cũ là nền tảng quan trọng cho định hướng hoạt động của Liên hiệp trong những năm tiếp theo. Theo đó, định hướng cơ bản trong hoạt động của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam nhiệm kỳ VI (2020-2025) sẽ tập trung thực hiện một số hoạt động trọng tâm như: phát triển mạng lưới hội viên, ưu tiên phát triển hội viên trẻ; Tập trung nâng cao năng lực hoạt động cho Liên hiệp và các đơn vị cơ sở thông qua sáng kiến hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất một cách hợp lý, xây dựng ngân sách, thành lập cơ sở hoặc trường đào tạo nguồn nhân lực;

Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền UNESCO, đặc biệt vận động các đơn vị tham gia và đóng góp vào công tác giáo dục vì phát triển bền vững; Tham gia phối hợp, hỗ trợ, hợp tác hoạt động với WFUCA, UNESCO, các Liên hiệp UNESCO quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế nhằm phát huy vai trò, uy tín và tạo vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế và đóng góp phong trào chung của Liên hiệp UNESCO Thế giới…

Tạp chí Ngày Nay nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam lần thứ VI (2020-2025), Tạp chí Ngày Nay vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, Tạp chí Ngày Nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam giao cho, phù hợp với tiêu chí của UNESCO. Tạp chí Ngày Nay đã tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho các đối tượng bạn đọc, giáo dục đạo đức lối sống, thẩm mỹ; Phản ánh tâm tư tình cảm và nguyện vọng chính đáng của hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, giới thiệu những nhân tố mới, mô hình mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc; cung cấp tri thức cho bạn đọc góp phần nâng cao kiến thức về văn hoá, giáo dục, khoa học, hăng hái lao động, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân;

Thông tin tuyên truyền đối ngoại, góp phần thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, bảo vệ và phát triển các giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới.

Năm nay cũng tròn 5 năm kể từ ngày Tạp chí Ngày Nay ra bản báo giấy phát miễn phí với số lượng từ 15.000-22.000 bản mỗi tuần. Những ấn phẩm giàu tính nhân văn, không ngừng bám sát các chương trình, mục tiêu công tác UNESCO của Nhà nước, thiết thực góp phần một cách có hiệu quả vào việc tuyên truyền cho các mục tiêu công tác UNESCO, cung cấp thông tin lành mạnh, chính thống để góp phần nâng cao hiểu biết của quần chúng về UNESCO, định hướng cho đại chúng nhận thức đúng đắn liên quan đến phát triển tri thức và văn hóa, về ý nghĩa của sự nghiệp bảo tồn các giá trị văn hóa nói chung, trong đó có sự nghiệp gìn giữ và bảo tồn bản sắc và di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Apple đại hạ giá iPhone tại thị trường Trung Quốc
Apple đại hạ giá iPhone tại thị trường Trung Quốc
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng yếu, Apple mạnh tay tung ra các chương trình giảm giá kịch sàn tại thị trường Trung Quốc nhằm cạnh tranh với các hãng điện thoại ngày càng lớn mạnh như Huawei và Vivo trong lễ hội mua sắm 618.
Ảnh minh hoạ
Mỹ ghi nhận trường hợp mắc cúm gia cầm thứ hai ở người
Ngày 22/5, giới chức y tế Mỹ thông báo phát hiện trường hợp mắc cúm gia cầm thứ hai ở người tại bang Michigan, chưa đầy hai tháng sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên tại bang Texas trong bối cảnh dịch đang lây lan nhanh trong các đàn bò sữa.
Mexico liên tiếp hứng chịu nắng nóng kỷ lục
Mexico liên tiếp hứng chịu nắng nóng kỷ lục
Mexico vốn đang hứng chịu đợt nắng nóng chưa từng có gây mất điện, thiệt hại về người và của nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất khi mà dự báo cho thấy nước này có thể sẽ trải qua những ngày nhiệt độ cao kỷ lục trong 2 tuần tới.