Tin Mới

TNS Holdings - Quản lý vận hành bất động sản chuyên nghiệp

TNS Holdings - Quản lý vận hành bất động sản chuyên nghiệp

 Trong khi thị trường bất động sản trong nước ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia phát triển và phân phối với hàng nghìn sản phẩm được bổ sung vào thị trường mỗi năm thì mảng vận hành đón nhận sự tham gia dè dặt của các tân binh....