Tin Mới

Liễu Thăng mất đầu ở trận đánh nào?

(Ngày Nay) - Kéo theo đội quân xâm lược tiến vào nước ta, Liễu Thăng là viên tướng rất ngạo mạn. Cuối cùng, y phải trả giá ở Quỷ Môn Quan, thuộc tỉnh Lạng Sơn ngày nay.
Liễu Thăng là võ tướng cao cấp dưới thời nào?

1. Liễu Thăng là võ tướng cao cấp dưới thời nào?

 • A. Nhà Nguyên

 • B. Nhà Minh

 • C. Nhà Thanh

Liễu Thăng cũng là võ tướng dưới quyền nòa đánh bại cha con vua Hồ Quý Ly?

2. Liễu Thăng cũng là võ tướng dưới quyền nòa đánh bại cha con vua Hồ Quý Ly?

 • A. Trương Phụ

 • B. Triệu Tiết

 • C. Hoàng Phúc

Năm 1427, Liễu Thăng lại được vua Minh cử sang đàn áp khởi nghĩa nào của nước ta?

3. Năm 1427, Liễu Thăng lại được vua Minh cử sang đàn áp khởi nghĩa nào của nước ta?

 • A. Lam Sơn

 • B. Tây Sơn

 • C. Yên Thế

Liễu Thăng mất đầu ở trận đánh nào?

4. Liễu Thăng mất đầu ở trận đánh nào?

 • A. Trận Chi Lăng

 • B. Trận Mã Yên

 • C. Trận Đông Quan

Vì sao Liễu Thăng mất mạng trong trận đánh đó?

5. Vì sao Liễu Thăng mất mạng trong trận đánh đó?

 • A. Vì ngạo mạn

 • B. Vì khinh địch

 • C. Cả 2 đáp án trên

Kết quả: 0/5

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo