Tin Mới

Vị vua nào được khen vì không nghe lời sai trái của vợ?

(Ngày Nay) - Lấy quốc gia làm trọng, không nghe theo lời vợ truyền ngôi cho con trai bất tài, kém đức. Chính vì thế vị vua này đã được sử sách khen ngợi. Ông là ai?
Vua nào được khen vì không nghe lời sai trái của vợ?

1. Vua nào được khen vì không nghe lời sai trái của vợ?

 • A. Lý Thánh Tông

 • B. Lý Anh Tông

 • C. Trần Thánh Tông

 • D. Trần Anh Tông

Vị vua này là hoàng đế thứ mấy của triều Lý?

2. Vị vua này là hoàng đế thứ mấy của triều Lý?

 • A. Thứ tư

 • B. Thứ năm

 • C. Thứ sáu

 • D. Thứ bảy

Ông trị vì đất nước bao nhiêu năm?

3. Ông trị vì đất nước bao nhiêu năm?

 • A. 34 năm

 • B. 35 năm

 • C. 36 năm

 • D. 37 năm

Vua Lý Anh Tông có tên thật là?

4. Vua Lý Anh Tông có tên thật là?

 • A. Lý Thiên Tộ

 • B. Lý Thiên Hinh

 • C. Lý Thiên Đức

 • D. Lý Thiên Tường

Người con trai bất tài bị vị vua này phế ngôi Thái tử là ai?

5. Người con trai bất tài bị vị vua này phế ngôi Thái tử là ai?

 • A. Lý Long Cán

 • B. Lý Long Xưởng

 • C. Lý Long Hãn

 • D. Lý Long Cơ

Lý Long Cán lên ngôi năm bao nhiêu tuổi?

6. Lý Long Cán lên ngôi năm bao nhiêu tuổi?

 • A. 2 tuổi

 • B. 3 tuổi

 • C. 4 tuổi

 • D. 5 tuổi

Đại thần nổi tiếng liêm chính rất được vua Lý Anh Tông tin dùng?

7. Đại thần nổi tiếng liêm chính rất được vua Lý Anh Tông tin dùng?

 • A. Tô Hiến Thành

 • B. Tô Trung Từ

 • C. Lý Thường Kiệt

 • D. Lý Đạo Thành

“Nước ta non sông gấm vóc, người giỏi rất thiêng, châu ngọc quý báu, không gì không có. Nước khác không thể nào bì được. Hãy nên giữ gìn cẩn thận”. Đó là lời căn dặn của vua Lý Anh Tông dành cho ai trước khi mất?

8. “Nước ta non sông gấm vóc, người giỏi rất thiêng, châu ngọc quý báu, không gì không có. Nước khác không thể nào bì được. Hãy nên giữ gìn cẩn thận”. Đó là lời căn dặn của vua Lý Anh Tông dành cho ai trước khi mất?

 • A. Lý Long Cán

 • B. Lý Long Minh

 • C. Lý Long Hòa

 • D. Lý Long Đức

Hoàng tử nào của vua Lý Anh Tông có công giúp nước Cao Ly đánh bại quân Mông - Nguyên xâm lược?

9. Hoàng tử nào của vua Lý Anh Tông có công giúp nước Cao Ly đánh bại quân Mông - Nguyên xâm lược?

 • A. Lý Long Tường

 • B. Lý Long Minh

 • C. Lý Long Hòa

 • D. Lý Long Đức

Kết quả: 0/9

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo