Lịch sử là môn học và thi bắt buộc: Chậm nhưng chắc!
Lịch sử là môn học và thi bắt buộc: Chậm nhưng chắc!
(Ngày Nay) - Từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia sẽ gồm bốn môn bắt buộc là Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn và Lịch sử. Thông tin Lịch sử là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông nhận được nhiều ý kiến tích cực.