Năm 2023, thành phố Hà Nội phấn đấu giảm 30% số hộ nghèo

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) -  UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 337 QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022. Theo đó, hiện nay tổng số hộ nghèo còn 2.134 hộ, tỷ lệ hộ nghèo là 0,095% so với dân số. Tổng số hộ cận nghèo là 22.263 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo là 0,99%.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo UBND thành phố Hà Nội, số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố Hà Nội năm 2023 và các năm tiếp theo.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán 2023.

UBND thành phố chỉ đạo cần tập trung ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiêu số, hộ nghèo không có khả năng lao động, hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội.

UBND thành phố Hà Nội cũng giao cho các sở, ban, ngành, trên cơ sở số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tham mưu các chính sách, giải pháp nhằm giảm mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã, UBND thành phố chỉ đạo cần triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, hạn chế tối đa hộ nghèo phát sinh, không để hộ tái nghèo. Chỉ đạo tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên, hàng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định.

Chỉ đạo hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn chủ động phát hiện hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm, hướng dẫn hộ gia đình phối hợp thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

UBND các xã, phường cần thực hiện công khai, minh bạch trong công tác rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình và thực hiện các chính sách giảm nghèo. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc rà soát, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn.

UBND thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo có mức sống trung bình và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ tại các địa phương đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã nỗ lực dành hàng ngàn tỷ đồng đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng đường xá, các thiết chế văn hóa ở khu vực nông thôn để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và giúp người dân vùng này có cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, thành phố dành nguồn lực cao độ để đầu tư phát triển nông thôn mới trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là sản phẩm hàng hóa tại các vùng nông thôn. Vì vậy, hiện nay Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu về xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn, hướng tới an toàn cho người tiêu dùng, đủ sức cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu, giải quyết nhiều công ăn việc làm cho lao động nông thôn.

Năm 2023, thành phố phấn đấu giảm 30% số hộ nghèo so với cuối năm 2022.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel kêu gọi ngừng cải cách tư pháp
Bộ trưởng Quốc phòng Israel kêu gọi ngừng cải cách tư pháp
(Ngày Nay) - Tối 25/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant - một thành viên cấp cao thuộc đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã kêu gọi dừng kế hoạch cải cách tư pháp đang gây nhiều tranh cãi, đồng thời hối thúc người dân chấm dứt làn sóng biểu tình quy mô lớn phản đối chính phủ, cũng như tình trạng lực lượng dự bị quân sự từ chối tham gia huấn luyện.