Tin Mới

Dãy núi dài nhất thế giới nằm ở đâu?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Với chiều dài hơn 7.000 km, đây được xem là dãy núi dài nhất trên thế giới tính đến nay.
Dãy núi nào dài nhất thế giới?

1. Dãy núi nào dài nhất thế giới?

 • A. Dãy Andes

 • B. Dãy Alpes

 • C. Dãy Himalaya

Dãy núi này thuộc châu lục nào?

2. Dãy núi này thuộc châu lục nào?

 • A. Châu Á

 • B. Châu Mỹ

 • C. Châu Phi

Dãy núi dài nhất thế giới kéo dài qua bao nhiêu quốc gia?

3. Dãy núi dài nhất thế giới kéo dài qua bao nhiêu quốc gia?

 • A. 7 quốc gia

 • B. 9 quốc gia

 • C. 11 quốc gia

Chiều cao trung bình của dãy núi Andes khoảng bao nhiêu?

4. Chiều cao trung bình của dãy núi Andes khoảng bao nhiêu?

 • A. Khoảng 3.000 m

 • B. Khoảng 4.000 m

 • C. Khoảng 5.000 m

Tên của dãy núi Andes có nghĩa là gì?

5. Tên của dãy núi Andes có nghĩa là gì?

 • A. Chinh phục

 • B. Đỉnh cao

 • C. Hy vọng

Đâu là đỉnh núi cao nhất thuộc dãy Andes?

6. Đâu là đỉnh núi cao nhất thuộc dãy Andes?

 • A. Đỉnh Aconcagua

 • B. Đỉnh Huascaran

 • C. Đỉnh Tupungato

Loài động vật nào chiếm số đông ở Andes?

7. Loài động vật nào chiếm số đông ở Andes?

 • A. Loài bò sát

 • B. Loài cá

 • C. Loài chim

Loài chim nào biểu tượng cho khát vọng tự do ở Andes?

8. Loài chim nào biểu tượng cho khát vọng tự do ở Andes?

 • A. Chim thanh tước

 • B. Chim thạch yến

 • C. Chim thần ưng

Tên một hồ nước ngọt nổi tiếng ở Andes?

9. Tên một hồ nước ngọt nổi tiếng ở Andes?

 • A. Hồ Huron

 • B. Hồ Malawi

 • C. Hồ Titicaca

Ngôi đền nổi tiếng ở Andes là...?

10. Ngôi đền nổi tiếng ở Andes là...?

 • A. Đền Chavin

 • B. Đền Kalasasaya

 • C. Đền Tiwanaku

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo