Tin Mới

Thầy giáo nào được coi là ‘túi khôn của thời đại’, từng đỗ đầu ba kỳ thi?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Từng đỗ đầu ba kỳ thi, ông phê phán lối học phục vụ thi cử, đề cao việc "học là để hành".
Thầy giáo nào được coi là "túi khôn của thời đại", từng đỗ đầu ba kỳ thi?

1. Thầy giáo nào được coi là "túi khôn của thời đại", từng đỗ đầu ba kỳ thi?

 • A. Cao Bá Quát

 • B. Lê Quý Đôn

 • C. Phạm Quý Thích

Vì sao mọi người lại gọi ông là "túi khôn của thời đại"?

2. Vì sao mọi người lại gọi ông là "túi khôn của thời đại"?

 • A. Vì từ nhỏ, Lê Quý Đôn nổi tiếng là thần đồng ham học, thông minh, có trí nhớ siêu đẳng

 • B. Vì từ nhỏ, Lê Quý Đôn nổi tiếng là đứa trẻ có nhiều phát minh, sáng kiến hay giúp người dân trong làng

 • C. Cả 2 đáp án trên

Lần đầu tiên ông đỗ đầu kỳ thi Hương khi mới bao nhiêu tuổi?

3. Lần đầu tiên ông đỗ đầu kỳ thi Hương khi mới bao nhiêu tuổi?

 • A. 15 tuổi

 • B. 17 tuổi

 • C. 19 tuổi

Tuy đỗ đầu thi Hương khi mới 17 tuổi nhưng phải mất bao nhiêu lâu ông mới đỗ kỳ thi Hội?

4. Tuy đỗ đầu thi Hương khi mới 17 tuổi nhưng phải mất bao nhiêu lâu ông mới đỗ kỳ thi Hội?

 • A. 5 năm

 • B. 10 năm

 • C. 15 năm

Trong kỳ thi Đình, ông đã đỗ...?

5. Trong kỳ thi Đình, ông đã đỗ...?

 • A. Thám hoa

 • B. Bảng nhãn

 • C. Trạng nguyên

Ngay sau khi đỗ đạt, ông làm việc ở đâu?

6. Ngay sau khi đỗ đạt, ông làm việc ở đâu?

 • A. Viện Hàn Lâm

 • B. Tư nghiệp Quốc Tử Giám

 • C. Cả 2 đáp án trên

Tác phẩm khảo cứu nào sau đây không phải của ông?

7. Tác phẩm khảo cứu nào sau đây không phải của ông?

 • A. Lê triều thông sử

 • B. Vân đài loại ngư

 • C. Đại Việt sử ký tục biên

Nhận định nào sau đây đúng khi nói về Lê Quý Đôn?

8. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về Lê Quý Đôn?

 • A. Là người thầy xuất sắc trong các thầy giáo ở nước ta hồi thế kỷ 18

 • B. Là người biên soạn sách giáo khoa và nhà lý luận về giáo dục

 • C. Cả 2 đáp án trên

Lê Quý Đôn hiệu là gì?

9. Lê Quý Đôn hiệu là gì?

 • A. Danh Phương

 • B. Phú Thứ

 • C. Quế Đường

Sau này, ông mất ở đâu?

10. Sau này, ông mất ở đâu?

 • A. Thái Bình

 • B. Hà Nam

 • C. Nghệ An

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo