Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng, phát triển đất nước

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Ngày 10/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 5 nhiệm kỳ 2021-2026.
Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí Thường trực Hội đồng, thành viên Hội đồng và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban Đảng Trung ương.

Các ý kiến tại Kỳ họp tập trung vào Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Hội thảo nhằm cung cấp, bổ sung luận cứ khoa học cần thiết cho việc xây dựng Báo cáo tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ việc chuẩn bị Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII. Trong báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: “Trong suốt quá trình phát triển, từ khi đất nước giành được độc lập đến nay, Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến xây dựng, phát huy vai trò của trí thức, coi trí thức là vốn quý báu của dân tộc, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều này cũng chính là sự kế thừa truyền thống dân tộc, truyền thống hiếu học, coi trọng hiền tài, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt là trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế tri thức, vấn đề này không chỉ có ý nghĩa to lớn trong việc đảm bảo nguồn lực nhân lực chất lượng cao, mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Với ý nghĩa đó, gần 30 ý kiến tham luận của các đại biểu tham gia Hội thảo đã tập trung làm rõ một số vấn đề như: Nhận diện về đội ngũ trí thức Việt Nam trong điều kiện mới, đặc điểm và những nhân tố tác động tới việc xây dựng và phát huy vai trò của trí thức; Đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 - NQ/TW về những hạn chế, điểm nghẽn cần được tháo gỡ để phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; Những đề xuất, kiến nghị để xây dựng và sử dụng đội ngũ trí thức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Phát biểu kết luận Hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao những ý kiến tham luận của các thành viên Hội đồng. Với tinh thần trách nhiệm, khoa học, các tham luận đã làm rõ được nội dung của Hội thảo và những nội dung này sẽ tiếp tục được nghiên cứu, chắt lọc để phục vụ xây dựng Báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, phục vụ Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị trong thời gian còn lại của năm 2022, các thành viên của Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục bám sát Quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng, tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các ý kiến chỉ đạo toàn diện và sâu sắc của Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác, trước hết cần hoàn thành tốt Kỳ họp thứ 6 của Hội đồng theo Kế hoạch công tác toàn khóa đã đề ra. Các thành viên cũng tập trung cao độ, nỗ lực để xây dựng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các báo cáo tư vấn kịp thời trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII về vấn đề chính sách xã hội, xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của Hội đồng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đảm bảo chất lượng tư vấn, thẩm định những văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng...

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng, đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Sự gắn bó giữa Đảng với trí thức ngày càng được tăng cường. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông - trí tiếp tục được củng cố vững chắc.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết còn nhiều hạn chế, bất cập. Nhiều nội dung của Nghị quyết chậm được cụ thể hóa, thể chế hóa; việc tổ chức thực hiện còn thiếu đồng bộ, ít đột phá. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đối với đội ngũ trí thức chậm đổi mới, chưa theo kịp sự phát triển. Đội ngũ trí thức sáng tạo, chuyên gia đầu ngành còn thiếu nghiêm trọng, đội ngũ kế cận hẫng hụt. Bộ phận trí thức người Việt Nam ở nước ngoài chưa được quan tâm phát huy đúng mức. Cơ chế, thủ tục hành chính quan liêu, lạc hậu và tình trạng trì trệ, hình thức, hiệu quả hoạt động thấp trong các đơn vị sự nghiệp công lập, nghiên cứu khoa học, các hội trí thức chậm được khắc phục.

Hội thảo đã góp phần làm rõ nhiều vấn đề đặt ra, trong đó đặc biệt là các giải pháp trọng tâm để tiếp tục hoàn thiện môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức; phát hiện và bồi dưỡng nhân tài; chính sách vượt trội để thu hút, trọng dụng nhân tài, chuyên gia cả trong, ngoài nước.

Ngành du lịch Trung Quốc dự kiến 'bùng nổ' trở lại
Ngành du lịch Trung Quốc dự kiến 'bùng nổ' trở lại
(Ngày Nay) - Vào đêm chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ nới lỏng một số biện pháp kiểm soát dịch bệnh, Yu Yuan - một cư dân của Thượng Hải, đã ngay lập tức đặt vé tàu cao tốc đến Bắc Kinh trong dịp nghỉ lễ đầu năm.
Tổng thống Nga cảnh báo cắt giảm sản lượng dầu
Tổng thống Nga cảnh báo cắt giảm sản lượng dầu
(Ngày Nay) - Ngày 9/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nước này có thể giảm sản lượng dầu để đáp trả việc các nước phương Tây áp mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu xuất khẩu của Nga.
Trung Đông trong kỷ nguyên đa cực
Trung Đông trong kỷ nguyên đa cực
(Ngày Nay) -  Trong bối cảnh tình hình địa chính trị có nhiều biến động phức tạp, các nước Trung Đông dường như đang nỗ lực thúc đẩy đa dạng hoá quan hệ với các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là với các nước lớn.
Carbon đen đe dọa nguồn nước ở cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng
Carbon đen đe dọa nguồn nước ở cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng
(Ngày Nay) - Theo Viện nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường sinh thái Tây Bắc (NIEER) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã phát hiện rằng carbon đen đang ảnh hưởng đến tính bền vững của nguồn nước ở Cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng.
Khai mạc Lễ hội hoa Mê Linh năm 2022
Khai mạc Lễ hội hoa Mê Linh năm 2022
(Ngày Nay) - Tối 9/12, Lễ hội hoa Mê Linh năm 2022 Chủ đề “Mê Linh rực rỡ sắc hoa" đã khai mạc tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh (Hà Nội).
HLV Bồ Đào Nha: 'Hãy để Ronaldo được yên'
HLV Bồ Đào Nha: 'Hãy để Ronaldo được yên'
(Ngày Nay) - Huấn luyện viên Fernando Santos của đội tuyển Bồ Đào Nha cho biết tiền đạo Cristiano Ronaldo đã rất buồn khi không được ra sân từ đầu trong trận đấu trước, nhưng đã đến lúc thế giới ngừng tập trung vào vấn đề này.
Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc
Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc
(Ngày Nay) -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh cho biết, Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc tại phường An Thới, thành phố Phú Quốc.
Ảnh minh họa
Phòng, chống hàng giả trên môi trường số còn nhiều bất cập
(Ngày Nay) - Kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử đã trở thành một kênh mua sắm dễ tiếp cận, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Cùng với đó, công tác phòng, chống hàng giả, hàng nhái đứng trước nhiều thách thức mới. Vấn đề này được nêu ra tại Hội thảo “Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng, chống hàng giả” do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Hội Sáng chế Việt Nam và Công ty Vina CHG tổ chức sáng 9/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh minh họa
Số trẻ em mắc viêm não gia tăng dịp cuối năm
(Ngày Nay) -  Những ngày qua, hai bệnh viện nhi đồng tuyến cuối tại Thành phố Hồ Chí Minh là Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 tiếp nhận nhiều trẻ em mắc viêm não, viêm màng não. Các bác sĩ cảnh báo, phụ huynh cần tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng bệnh cho con, đồng thời giữ gìn vệ sinh thân thể, môi trường sống, thực hiện ăn chín, uống sôi.
Ngày 10/12, khu vực Biển Đông có gió mạnh và sóng lớn
Ngày 10/12, khu vực Biển Đông có gió mạnh và sóng lớn
(Ngày Nay) -  Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 9/12 khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.