Tin Mới

Tham gia thảo luận và giải quyết các tình huống với nội dung xung quanh 4 nhóm quyền của trẻ em. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN.

Gia tăng các vụ việc xâm hại trẻ em

Gia đình vốn được xem là môi trường an toàn với trẻ em, nhưng đa phần các vụ việc xâm hại trẻ em đến từ người thân. Tình trạng này đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, gióng hồi chuông báo động tới các cơ quan...
Vui chơi - Quyền và cơ hội phát triển kỹ năng của trẻ em

Vui chơi - Quyền và cơ hội phát triển kỹ năng của trẻ em

[Ngày Nay] - Điều 31 trong Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em khẳng định: “Mọi trẻ em đều có quyền được nghỉ ngơi và thư giãn, được tham gia vui chơi và những hoạt động giải trí và được tự do tham gia các sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật phù hợp với...