Tin Mới

Vui chơi - Quyền và cơ hội phát triển kỹ năng của trẻ em

Vui chơi - Quyền và cơ hội phát triển kỹ năng của trẻ em

[Ngày Nay] - Điều 31 trong Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em khẳng định: “Mọi trẻ em đều có quyền được nghỉ ngơi và thư giãn, được tham gia vui chơi và những hoạt động giải trí và được tự do tham gia các sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật phù hợp với...