Tin Mới

Chúng ta sẽ giành chiến thắng cùng nhau

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, Việt Nam ngoài tuân thủ theo các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã sáng tạo ra các biện pháp độc đáo, tận dụng nguồn lực tại chỗ để áp dụng vào thực tế.

 

Việt Nam là quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới chiến đấu với COVID-19 với mô hình "4 tại chỗ", cụ thể là: dự phòng , cách ly và điều trị kịp thời tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men và dụng cụ bảo hộ tại chỗ; kinh phí cần tại chỗ và cuối cùng là nguồn nhân lực tại chỗ.

Có lẽ ngày mai hoặc vài ngày tới, Việt Nam có thể có trường hợp mới COVID-19. Mỗi người phải chăm sóc bản thân thật tốt để giúp đất nước chống lại dịch bệnh, chúng ta có thể tự tin Việt Nam sẽ chiến thắng.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo