Tin Mới

Tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo

Năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật trên 4 nghìn tổ chức đảng và hơn 17 nghìn đảng viên...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị

Tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu là một trong những nội dung Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu uỷ ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt trong năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ngày 23/1, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục giành được những kết quả quan trọng.

Kỷ luật hơn 17 ngàn đảng viên

Nhấn mạnh thêm về kết quả, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc công khai kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân bị kỷ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng thể hiện sự công khai, minh bạch trong xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, có tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe và tác động sâu sắc đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Dẫn báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra trên 14 vạn tổ chức đảng và hơn 30 vạn đảng viên; giám sát trên 6 vạn tổ chức đảng và hơn 17 vạn đảng viên; thi hành kỷ luật trên 4 nghìn tổ chức đảng và hơn 17 nghìn đảng viên.

Theo Chủ tịch, kết quả đạt được cho thấy kiểm tra, giám sát không có "vùng cấm", không có ngoại lệ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục vào cuộc rất tích cực, quyết liệt, chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, làm rõ nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, quyết định kỷ luật và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, "thấu tình, đạt lý".

Đặc biệt, đã kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm về quan điểm chính trị, có những bài viết, phát ngôn trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước. Qua đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Bên cạnh thành tích, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu một số hạn chế, khuyết điểm. Như không ít địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, giám sát còn chiếu lệ, hình thức, chưa quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả chưa cao, chưa đủ sức răn đe; việc đấu tranh với những vi phạm vẫn còn tồn tại tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy, ngại va chạm

Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát, chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và đích thân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát...

Chính vì còn những tồn tại, hạn chế nêu trên, nên tình hình vi phạm của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, nhất là tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... còn diễn biễn phức tạp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Xử lý đúng mức, không "rút kinh nghiệm" chung chung

Về nhiệm vụ năm 2019, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng xác định phải tiếp tục tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt; tập trung đấu tranh, ngăn chặn những yếu kém, tiêu cực trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung với lưu ý Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm.

Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Nơi nào tự kiểm tra không phát hiện, hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng mức, không "rút kinh nghiệm" chung chung, Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Yêu cầu nữa của Chủ tịch Quốc hội là cần tập trung kiểm tra toàn diện công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp. Chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng, có nhiều phản ánh, tố cáo tham nhũng, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời việc lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; kiên quyết xử lý các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong công tác cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng. Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm; kết luận rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục.

Theo Vneconomy

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo