Tin Mới

Thanh Hóa rà soát số lượng hộ nghèo, cận nghèo

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Nhằm tránh tình trạng đưa các đối tượng không đủ điều kiện vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo để trục lợi chính sách, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo rà soát lại toàn bộ số hộ cận nghèo trên địa bàn, nếu phát hiện hộ nào không đúng đối tượng sẽ đưa ra khỏi danh sách.

Ngày 19/5, ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc "kiểm tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019" đối với tất cả các huyện, thị xã, TP trên địa bàn nhằm chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác rà soát, tổng hợp, báo cáo hộ nghèo, hộ cận nghèo, báo Người Lao động đưa tin.

Văn bản yêu cầu, các huyện, thị xã, TP tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo cấp huyện bám sát cơ sở và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; chỉ đạo các xã, phuờng, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, công khai minh bạch công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, đảm bảo phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phuơng.

Đặc biệt, văn bản yêu cầu không để xảy ra tình trạng đưa đối tượng không đảm bảo điều kiện theo quy định vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm trục lợi chính sách của Nhà nước; đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với các hộ không thuộc đối tượng theo quy định; đồng thời làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra sai phạm.

Trong quá trình cấp tiền hỗ trợ gói an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp của người dân tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ, dành số tiền này trả lại ngân sách Nhà nước để giúp đỡ những người khó khăn hơn.

Tuy nhiên, trong qua trình thực hiện, tại một số huyện như: Thọ Xuân, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Thiệu Hóa đã có tình trạng cán bộ xã in sẵn mẫu đơn tự nguyện không nhận tiền; có nơi cán bộ thôn đến vận động người dân không nhận hỗ trợ; nhiều hộ cận nghèo nhưng có điều kiện kinh tế khá giả, nhà cửa khang trang vẫn nằm trong danh sách được nhận tiền của Chính phủ… Điều này ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, xã hội tại địa phương, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.
Báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết tổng số đối tượng đã được nhận kinh phí hỗ trợ của Nhà nước là 659.000 người, tổng kinh phí đã chi trả là khoảng 660 tỷ dồng, đạt 93,2% kế hoạch. Hiện nay, các huyện, thị xã, thành phố đang tiếp tục rà soát để chi trả cho số đối tượng chưa đến nhận kinh phí hỗ trợ theo thông báo của chính quyền địa phương, theo TTXVN.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo