Tin Mới

BTV Minh Tiệp: 'Tôi có đủ bằng chứng em vợ tôi bị kích động'

BTV Minh Tiệp: 'Tôi có đủ bằng chứng em vợ tôi bị kích động'

Tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi chưa bao giờ làm điều trái với lương tâm. Có vợ tôi, tất cả người thân gia đình vợ chứng thực điều đó. Tôi không muốn ồn ào thêm nữa vì sự việc vừa rồi đã ảnh hưởng rất lớn tới công việc của...