Chỉnh sửa nhận diện 82 biểu hiện suy thoái để đánh giá giáo viên

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) -  Trường THPT Vĩnh Lộc đã có dự thảo được chỉnh sửa từ 82 biểu hiện cụ thể về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Ban Tổ chức Trung ương để áp dụng đánh giá cho giáo.
Trường THPT Vĩnh Lộc.
Trường THPT Vĩnh Lộc.

Những ngày qua, tập thể giáo viên trường THPT Vĩnh Lộc (quận Bình Tân, TP.HCM) bất ngờ khi nhận bản dự thảo Nhận diện 82 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng các biểu hiện cụ thể.

Theo đó, ngày 21/5, bà Nguyễn Thị Nha Trang – Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Lộc đã ban hành dự thảo “Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức” kèm theo dự thảo là phụ lục Nhận diện 82 biểu hiện cụ thể để nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đối sánh của Phóng viên, dự thảo 82 biểu hiện cụ thể của trường THPT Vĩnh Lộc được “cải biên” 27/82 biểu hiện cụ thể để nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn số 16-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao.

Các tiêu chí này được đưa vào dự thảo quy chế đánh giá xếp loại viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cuối năm. Theo đó, 82 biểu hiện này được đưa vào điều 3 khoản 1.2 về “tư tưởng chính trị , đạo đức lối sống” trong bản dự thảo quy chế.

Trường THPT Vĩnh Lộc có cuộc họp các Tổ bộ môn với nội dung phổ biến quyết định bổ sung, điều chỉnh quy chế đánh giá xếp loại viên chức; phổ biến dự thảo quy chế đánh giá xếp loại viên chức; lấy ý kiến, góp ý dự thảo quy chế đánh giá, xếp loại viên chức.

Nhiều giáo viên không đồng ý với việc ban hành dự thảo này với lý do, nhà trường đã chỉnh sửa 82 biểu hiện suy thoái của Đảng viên vào đánh giá tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cả tập thể sư phạm nhà trường là không hợp lý. Các biểu hiện này chỉ dùng để đánh giá Đảng viên. Đối với giáo viên là quần chúng thì phải được đánh giá theo Luật Giáo dục, Nghị định 90, Thông tư 32 và Điều lệ trường Phổ thông.

Chỉnh sửa nhận diện 82 biểu hiện suy thoái để đánh giá giáo viên ảnh 1
Phụ lục Nhận diện 82 biểu hiện cụ thể để nhận diện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong trường THPT Vĩnh Lộc.

Ngày 24/5, trao đổi với Ngày Nay, bà Nguyễn Thị Nha Trang – Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Lộc cho biết, 82 biểu hiện cụ thể đã được thống nhất trong nhà trường.

“Cái cô đưa ra là để trên tinh thần tham khảo chỉ đạo chung của Sở là phải hệ thống hóa, hệ thống cụ thể Nghị định 90. Do trường phức tạp nên Nghị định 90 có đối tượng không hoàn thành nhiệm vụ là suy thoái, diễn biến. Đó là cho cả nước”.

“Do đang họp để thống nhất nhưng không có cơ sở nên lấy đó là cơ sở cho giáo viên tham khảo, thống nhất đánh giá. Trong Nghị định 90 bắt buộc không hoàn thành nhiệm vụ thì tư tưởng phải suy thoái. Do đó, lấy đó làm cơ sở để áp dụng cho trường của mình. Bởi vì, Nghị định 90 là áp dụng cho cả nước”, bà Nguyễn Thị Nha Trang phân tích.

Ngày 25/5, Phóng viên đã liên lạc với ông Hồ Tấn Minh – Chánh văn phòng Sở GDĐT TP.HCM để cung cấp thông tin. Ông Minh xác nhận đã tiếp nhận thông tin và sẽ phản hồi đến Tạp chí Ngày Nay khi nắm sự việc cụ thể.

Trong một diễn biến liên quan đến trường THPT Vĩnh Lộc, ngày 27/4/2022, Sở GDĐT TP.HCM đã ban hành Kết luận Thanh tra số 1291/KL-SGDĐT về việc thanh tra đột xuất trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Theo kết luận thanh tra, nhà trường đã để xảy ra nhiều sai phạm về tài chính, công tác quản lý nhà trường.

Trong đó, nhà trường có vi phạm liên quan đến việc tổ chức đánh giá xếp loại viên chức nhưng chưa xây dựng tiêu chí đánh giá rõ ràng dẫn đến có đơn tố cáo của tập thể giáo viên. Sở GDĐT đã yêu cầu trường THPT Vĩnh Lộc phải xây dựng và đánh giá lại viên chức trong nhà trường.

Đây là lý do có bản dự thảo đánh giá xếp loại viên chức năm học 2021-2022. Tuy nhiên, tại thời điểm kết thúc năm học, nhà trường đưa ra dự thảo mới để áp dụng cho năm vừa qua liệu có đúng với tinh thần chỉ đạo theo Kết luận Thanh tra của Sở GDĐT...?

27/82 biểu hiện cụ thể dự thảo của trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa so với hướng dẫn số 16-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao do Ban Tổ chức Trung ương ban hành:

Tại biểu hiện thứ 1, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn như sau: “Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa lại như sau: “Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào chủ trương, đường lối chủ trương chung của cấp trên, của đơn vị”.

Biểu hiện thứ 2, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa như sau: “Hoài nghi, thiếu tin tưởng vào tập thể, phủ nhận những gì tập thể đã làm”.

Biểu hiện thứ 4, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa như sau: “Không kiên định, thiếu chính kiến cá nhân”.

Biểu hiện thứ 7, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị.

Biểu hiện thứ 8, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, chính quyền”.

Biểu hiện thứ 17, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị”.

Biểu hiện thứ 20, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Nói và làm không nhất quán khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.”. Trường THPT chỉnh sửa: “Nói và làm không nhất quán”.

Biểu hiện thứ 21, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình, tự cho mình lúc nào cũng đúng”.

Biểu hiện thứ 44, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả”. Trường THPT chỉnh sửa: “Dạy thêm, học thêm tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả”.

Biểu hiện 61, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng". Trường THPT chỉnh sửa: “Chia bè, kết phái, gây mất đoàn kết, tạo lợi ích nhóm”.

Biểu hiện 62, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Phản bác, chủ nhận những gì mà tập thể đã làm; tự cho là mình đúng, người khác thì sai”.

Biểu hiện 63, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Trường THPT chỉnh sửa: “Đòi hỏi quyền lợi cá nhân ngoài quy chế chung của nhà trường”.

Biểu hiện 64, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Phủ nhận đường lối chủ trương chung và những quyết sách của cơ quan, đơn vị”.

Biểu hiện 65, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ quan, đơn vị”.

Biểu hiện 66, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Hạ thấp, phủ nhận những thành quả của tập thể; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước, của cơ quan, đơn vị và của đồng nghiệp, đồng chí”.

Biểu hiện 67, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo nói chung”.

Biểu hiện 69, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, của tập thể, của đồng nghiệp, đồng chí gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân dân.

Biểu hiện 70, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi "phi chính trị hóa" quân đội và công an”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, của chính quyền đối với tập thể, đòi yêu sách mang lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

Biểu hiện 72, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, chia rẽ tập thể; chia rẽ lãnh đạo và các tổ chức trong Nhà trường”.

Biểu hiện 73, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, các cơ quan truyền thông để đăng tải những thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín trường và uy tín tập thể, đồng nghiệp”.

Biểu hiện 74, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước, cơ quan, đơn vị.

Biểu hiện 75, Ban Tổ chức Trung ương ban hành: “Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, cơ quan, đơn vị.

Biểu hiện 76, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Thông tin phiến diện, một chiều gây bất lợi trong quan hệ giữa giữa các nhân với cá nhân (nguyên văn-PV), giữa tập thể với tập thể”.

Biểu hiện 77, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan, đơn vị”.

Biểu hiện 78, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối chủ trương chung”.

Biểu hiện 80, Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn: “Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị”.

Phần cuối hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương có đoạn: “Đảng viên liên hệ tự nhận các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cá nhân để xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa và báo cáo chi bộ giúp đỡ, giám sát”. Trường THPT Vĩnh Lộc chỉnh sửa: “Đảng viên, giáo viên liên hệ tự nhận các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cá nhân để xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa và báo cáo chi bộ giúp đỡ, giám sát”.

TIN LIÊN QUAN
Xu hướng đầu tư mới nâng tầm thành phố đảo Phú Quốc
Xu hướng đầu tư mới nâng tầm thành phố đảo Phú Quốc
(Ngày Nay) -“Trong tương lai gần, Phú Quốc không thể mãi là một “điểm đến” mà phải trở thành một thành phố đảo đáng sống, một trung tâm kinh tế - tài chính mới của khu vực và thế giới”, là khuyến nghị của các chuyên gia BĐS và đô thị tại hội thảo“Không gian đô thị Phú Quốc: Sự dịch chuyển mạnh mẽ của xu hướng đầu tư mới” diễn ra ngày 11/8 vừa qua.
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Hoa Lư
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Hoa Lư
(Ngày Nay) - Ngày 12/8, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo khoa học "Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô Hoa Lư". Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa, khảo cổ học.
Cân nhắc kỹ, lựa chọn đúng để đạt nguyện vọng đại học
Cân nhắc kỹ, lựa chọn đúng để đạt nguyện vọng đại học
(Ngày Nay) - Từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 20/8, thí sinh trong cả nước thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học. Như vậy, đến nay, thời gian thí sinh cân nhắc, đăng ký xét tuyển không còn nhiều, đòi hỏi các em cần nắm vững, đầy đủ thông tin, cách thức đăng ký và chọn chính xác nguyện vọng xét tuyển để không bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển vào ngành, trường mong muốn.
Ông Trịnh Quốc Dũng, Giám đốc Điều hành Vinamilk (Khối Phát triển vùng nguyên liệu) đại diện nhận giải thưởng Top 50 CSA.
Được đánh giá cao về 'E-S-G,' Vinamilk nhận giải phát triển bền vững
(Ngày Nay) - Ngày 10/8/2022, tại sự kiện công bố TOP 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững năm 2022 (TOP 50 Corporate Sustainability Awards - CSA) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, công ty Vinamilk đã được vinh danh doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu thuộc khối doanh nghiệp niêm yết.
Du khách khám phá Vịnh Hạ Long trên du thuyền riêng. (Hình ảnh: FLC Hạ Long)
3 loại hình du lịch hút khách dịp nghỉ lễ 2/9
(Ngày Nay) - Theo một đơn vị lữ hành, các tour du lịch thiên nhiên, biển đảo đang được du khách lựa chọn nhiều nhất cho kỳ nghỉ lễ và tiếp tục là xu hướng nổi bật cuối hè 2022.
Ươm mầm tài năng cho sân khấu cải lương
Ươm mầm tài năng cho sân khấu cải lương
(Ngày Nay) - Ngay sau khi thành lập sân khấu Tài năng trẻ dành cho nghệ sĩ trẻ vào tháng 7/2022, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tiếp tục cho ra mắt sân khấu Tài năng thiếu nhi vào đầu tháng 8. Hai sân khấu của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang cùng ra đời với mong muốn tìm những nhân tố tốt cho sân khấu cải lương trong tương lai.
Ảnh minh họa.
Phật dạy: Giúp người tin vào luật nhân quả chính là làm điều thiện
(Ngày Nay) - Có rất nhiều loại làm phước, loại giúp đỡ thì bố thí pháp là cao quý nhất. Ta có thể giúp mọi người nhiều điều nhưng đừng bao giờ quên bố thí pháp. Mà ai cũng vậy, phải xem bố thí pháp và đem đạo lý đến cho mọi người là lý tưởng của cuộc đời mình.
Đi đúng chánh pháp sẽ làm chủ cuộc đời mình
Đi đúng chánh pháp sẽ làm chủ cuộc đời mình
(Ngày Nay) - Chúng ta biết rằng, trong Phật Pháp có rất nhiều điều ta học và nghiên cứu. Và người càng học sâu, càng có trí tuệ thì càng thấy mình còn rất vô minh, không dám phán bừa, không dám làm bừa để mà gây tội.