Tin Mới

Nam thanh niên xông vào nhà dân doạ tử tử khai gì?

Nam thanh niên xông vào nhà dân doạ tử tử khai gì?

Công an ập vào khống chế nam thanh niên cố thủ trong nhà dân, doạ tự tử sau gần 3 giờ thuyết phục không thành. Nam thanh niên đã khai tại cơ quan điều tra "chỉ xin ngủ nhờ chứ không có ý đồ gì khác