Sao cứ phải là đại học!
Sao cứ phải là đại học!
Những ngày tuyển sinh vừa qua, chuyện học sinh và phụ huynh nộp-rút hồ sơ, đăng ký nguyện vọng tới bốn ngành khác nhau của cùng một trường phải chăng đang phản ánh việc cố chen chân vào đại học (ĐH) bằng mọi giá. Nhiều học sinh đã bỏ qua sở thích, khả năng của mình và không còn tính đến nhu cầu nhân lực xã hội. Hậu quả, khi ra trường, lại gia tăng áp lực thất nghiệp.