Tin Mới

Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

Từ doanh nghiệp (DN) chuyên vận tải biển chuyển hẳn sang khai thác cảng biển, Công ty CP cảng Vũng Áng Việt - Lào (Công ty VLP) đã vượt qua khó khăn nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là giải phóng nhanh hàng hóa cho dự án...
Doanh nghiệp và tái cơ cấu nông nghiệp

Doanh nghiệp và tái cơ cấu nông nghiệp

Sự hoạt động hiệu quả của mô hình HTX kiểu mới và vị thế của các “cổ đông nông dân” ở tỉnh Đồng Tháp đang tạo ra một cách nhìn mới. Phải chăng doanh nghiệp sẽ là động lực cho vấn đề tái cơ cấu nền nông nghiệp