Tin Mới

Bạn biết gì về chiến dịch Điện Biên Phủ?

(Ngày Nay) - Chiến thắng Điện Biên Phủ đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, hay một Đống Đa trong thế kỷ 20, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa kiểu cũ của chủ nghĩa đế quốc.
Trước khi thất thủ, thực dân Pháp dự định làm gì với Điện Biên Phủ?

1. Trước khi thất thủ, thực dân Pháp dự định làm gì với Điện Biên Phủ?

 • A. Thực dân Pháp muốn xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Việt Nam

 • B. Thực dân Pháp muốn xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương

 • C. Thực dân Pháp muốn xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Nam Á

Chiến dịch Điện Biên Phủ trải qua bao nhiêu đợt tiến công?

2. Chiến dịch Điện Biên Phủ trải qua bao nhiêu đợt tiến công?

 • A. 3 đợt

 • B. 4 đợt

 • C. 5 đợt

Quân ta có bao nhiêu đơn vị trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ?

3. Quân ta có bao nhiêu đơn vị trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ?

 • A. 3 đơn vị

 • B. 4 đơn vị

 • C. 5 đơn vị

Đại tướng Võ Nguyên Giáp giữ chức vụ gì trong trận Điện Biên Phủ?

4. Đại tướng Võ Nguyên Giáp giữ chức vụ gì trong trận Điện Biên Phủ?

 • A. Tổng Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch

 • B. Tổng Tư lệnh chiến dịch

 • C. Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch

Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương bấy giờ là?

5. Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương bấy giờ là?

 • A. De Castries

 • B. Jules Gaucher

 • C. Henri Navarre

Đâu là phương châm của Trung ương Đảng sau khi chọn chiến dịch Điên Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược?

6. Đâu là phương châm của Trung ương Đảng sau khi chọn chiến dịch Điên Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược?

 • A. Đánh chắc, thắng chắc

 • B. Đánh chắc, tiến chắc

 • C. Đánh nhanh, thắng nhanh

Anh hùng lấy thân mình chèn pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

7. Anh hùng lấy thân mình chèn pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

 • A. Bế Văn Đàn

 • B. Tô Vĩnh Diện

 • C. La Văn Cầu

Anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai ở cứ điểm nào?

8. Anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai ở cứ điểm nào?

 • A. Đồi Độc Lập

 • B. Đồi Him Lam

 • C. Đồi A1

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo