Tin Mới

[VIDEO] Khám phá hệ thống đường hầm của phiến quân Syria

[VIDEO] Khám phá hệ thống đường hầm của phiến quân Syria

(Ngày Nay) - Các nhóm khủng bố và phiến quân hoạt động ở Syria đã sử dụng các đường hầm dưới lòng đất kể từ đầu cuộc nội chiến, hệ thống này chỉ được khám phá hoàn toàn khi quân đội Syria tiến vào giải phóng các khu vực bị chiếm đóng...