Tin Mới

Gần 30% người lao động phải chi tiêu tằn tiện, kham khổ

Gần 30% người lao động phải chi tiêu tằn tiện, kham khổ

Mặc dù kinh tế có cải thiện, thu nhập trung bình của người lao động, đặc biệt là công nhân hiện nay tăng lên; nhưng tổng thu nhập của đại bộ phận người lao động vẫn là “vừa đủ sống”, thậm chí có tới 26,5% người được hỏi phải chi tiêu...
Ảnh minh họa (Ảnh Thiên Hà)

Dạy con nhà nghèo chẳng mơ có phong bì

(Ngày Nay) - Những giáo viên đang dạy học ở các huyện nghèo, tỉnh nghèo, nhất là vùng sâu vùng xa rất ngại nói về cái khổ. Họ cũng chẳng có thời gian kêu khổ vì bận bịu xoay đủ nghề kiếm sống. Với họ, kêu khổ thì được gì, đã...