Mô phỏng nCoV. - Ảnh: Sci Tech Daily.
Phát hiện điểm yếu của nCoV
Các nhà nghiên cứu phát hiện ức chế protease PLpro có thể giúp ngăn chặn nCoV sinh sản đồng thời củng cố phản ứng miễn dịch kháng virus.