Tin Mới

Bạn biết gì về đội quân ‘tình báo ăn mày’ trong lịch sử Việt Nam?

(Ngày Nay) - Tình báo ăn mày là đội quân có một không hai trong sử Việt. Để đánh lạc hướng kẻ thù, những tình báo đặc biệt này đã cải trang thành những người hành khất, thu thập thông tin kẻ địch.
Ai là thủ lĩnh của đội quân “tình báo ăn mày” độc đáo trong sử Việt?

1. Ai là thủ lĩnh của đội quân “tình báo ăn mày” độc đáo trong sử Việt?

 • A. Phạm Ngũ Lão

 • B. Phạm Ngũ Thư

 • C. Nguyễn Chích

 • D. Nguyễn Xí

Ông cải trang thành ăn xin đi lại khắp nơi để làm gì?

2. Ông cải trang thành ăn xin đi lại khắp nơi để làm gì?

 • A. Để thăm dò sự điều động binh lực

 • B. Để nắm tình hình của giặc

 • C. Để chuyển tin nhanh chóng mà an toàn

 • D. Cả 3 đáp án trên

Vị thủ lĩnh này quê ở đâu?

3. Vị thủ lĩnh này quê ở đâu?

 • A. Hải Dương

 • B. Hưng Yên

 • C. Hà Nam

 • D. Hà Nội

Ông là hậu duệ 3 đời của ai?

4. Ông là hậu duệ 3 đời của ai?

 • A. Phạm Ngũ Lão

 • B. Phạm Hạp

 • C. Phạm Giao

 • D. Phạm Cự Lạng

Ông có công trong cuộc đánh đuổi quân xâm lược nào?

5. Ông có công trong cuộc đánh đuổi quân xâm lược nào?

 • A. Đường

 • B. Tống

 • C. Minh

 • D. Thanh

Trước khi trở thành thủ lĩnh ăn mày, Phạm Ngũ Thư từng làm quan cho triều đại phong kiến nào?

6. Trước khi trở thành thủ lĩnh ăn mày, Phạm Ngũ Thư từng làm quan cho triều đại phong kiến nào?

 • A. Hồ

 • B.

 • C. Trần

 • D.

Sau khi lên ngôi năm 1428, Lê Lợi phong cho ông giữ chức gì?

7. Sau khi lên ngôi năm 1428, Lê Lợi phong cho ông giữ chức gì?

 • A. Thượng thư

 • B. Tri phủ

 • C. Trung lượng tả phụng thần vệ quân

 • D. Hành khiển

Sau khi đánh đuổi giặc Minh xâm lược, Phạm Ngũ Thư đi đâu?

8. Sau khi đánh đuổi giặc Minh xâm lược, Phạm Ngũ Thư đi đâu?

 • A. Về quê ở ẩn

 • B. Ra làm quan

 • C. Đi dạy học

 • D. Tiếp tục đi hành khất

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo