Tin Mới

Chúa nào có công trong việc mở rộng bờ cõi phía nam nước ta?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Với 34 năm cầm quyền, ông không chỉ có công lớn trong việc mở mang "nghìn dặm" bờ cõi phía nam mà còn được đánh giá là một nhà văn hóa đầy nhân văn.
Vùng đất Gia Định thực sự trở thành đơn vị hành chính của Việt Nam dưới thời chúa nào?

1. Vùng đất Gia Định thực sự trở thành đơn vị hành chính của Việt Nam dưới thời chúa nào?

 • A. Nguyễn Phúc Thái

 • B. Nguyễn Phúc Khoát

 • C. Nguyễn Phúc Chu

Ông là vị chúa Nguyễn thứ mấy của Đàng Trong?

2. Ông là vị chúa Nguyễn thứ mấy của Đàng Trong?

 • A. Thứ 4

 • B. Thứ 5

 • C. Thứ 6

Chúa Nguyễn Phúc Chu là người tôn sùng đạo nào?

3. Chúa Nguyễn Phúc Chu là người tôn sùng đạo nào?

 • A. Đạo Phật

 • B. Đạo Thiên Chúa

 • C. Cả 2 đáp án trên

Các kỳ thi tuyển chọn nhân tài dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu được tổ chức vào tháng mấy?

4. Các kỳ thi tuyển chọn nhân tài dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu được tổ chức vào tháng mấy?

 • A. Tháng 1 và tháng 7

 • B. Tháng 3 và tháng 8

 • C. Tháng 6 và tháng 12

Chúa Nguyễn Phúc Chu có bao nhiêu người con?

5. Chúa Nguyễn Phúc Chu có bao nhiêu người con?

 • A. Hơn 130 người con

 • B. Hơn 140 người con

 • C. Hơn 150 người con

Sau này, ông truyền ngôi cho ai?

6. Sau này, ông truyền ngôi cho ai?

 • A. Con ruột của ông

 • B. Con nuôi của ông

 • C. Quan lại thân cận với ông

Chúa Nguyễn Phúc Chu đã từng dời phủ từ Phú Xuân về đâu?

7. Chúa Nguyễn Phúc Chu đã từng dời phủ từ Phú Xuân về đâu?

 • A. Ngự Bình

 • B. Trà Bát

 • C. Bác Vọng

Lăng chúa Nguyễn Phúc Chu có tên là gì?

8. Lăng chúa Nguyễn Phúc Chu có tên là gì?

 • A. Lăng Trường Thanh

 • B. Lăng Trường Nguyên

 • C. Lăng Trường Xuân

Kết quả: 0/8

 Ảnh sử dụng trong bài chỉ mang tính chất minh họa

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo