Tin Mới

Huyện nào duy nhất ở Việt Nam trùng tên với tỉnh trực thuộc?

(Ngày Nay) - Ở Việt Nam có nhiều thành phố trùng tên tỉnh trực thuộc, nhưng huyện trùng tên tỉnh trực thuộc thì đây là trường hợp duy nhất.
Đâu là huyện duy nhất ở Việt Nam trùng tên tỉnh trực thuộc?

1. Đâu là huyện duy nhất ở Việt Nam trùng tên tỉnh trực thuộc?

 • A. Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

 • B. Huyện Hà Giang, tỉnh Hà Giang

 • C. Huyện Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tên gọi Điện Biên có ý nghĩa gì?

2. Tên gọi Điện Biên có ý nghĩa gì?

 • A. Miền biên cương oai hùng

 • B. Miền biên cương thanh bình

 • C. Miền biên cương vững chãi

Ngoài tên huyện, từ "Điện Biên" còn có trong tên đơn vị hành chính nào sau đây?

3. Ngoài tên huyện, từ "Điện Biên" còn có trong tên đơn vị hành chính nào sau đây?

 • A. Thành phố Điện Biên Phủ

 • B. Huyện Điện Biên Đông

 • C. Cả 2 đơn vị hành chính trên

Huyện Điện Biên nằm ở phía nào của tỉnh này?

4. Huyện Điện Biên nằm ở phía nào của tỉnh này?

 • A. Tây Bắc

 • B. Tây Nam

 • C. Phía Tây

Diện tích của huyện này là bao nhiêu?

5. Diện tích của huyện này là bao nhiêu?

 • A. Hơn 1.300 km2

 • B. Hơn 1.500 km2

 • C. Hơn 1.700 km2

Huyện Điện Biên có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc?

6. Huyện Điện Biên có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc?

 • A. 19

 • B. 20

 • C. 21

Ở huyện Điện Biên có cửa khẩu quốc tế nào sau đây?

7. Ở huyện Điện Biên có cửa khẩu quốc tế nào sau đây?

 • A. Cửa khẩu La Lay

 • B. Cửa khẩu Tịnh Biên

 • C. Cửa khẩu Tây Trang

Đâu là một hang động đẹp ở huyện Điện Biên?

8. Đâu là một hang động đẹp ở huyện Điện Biên?

 • A. Động Chua Ta

 • B. Động Mua Ta

 • C. Động Khua Ta

Động nào ở huyện Điện Biên có tên theo tiếng dân tộc Thái là "Thẩm Nang Lai"?

9. Động nào ở huyện Điện Biên có tên theo tiếng dân tộc Thái là "Thẩm Nang Lai"?

 • A. Động Huổi Cang

 • B. Động Pa Thơm

 • C. Động Xá Nhè

Dân tộc nào chiếm đa số ở huyện Điện Biên?

10. Dân tộc nào chiếm đa số ở huyện Điện Biên?

 • A. Dân tộc Kinh

 • B. Dân tộc Mông

 • C. Dân tộc Thái

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo