Tin Mới

Tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta do ai sáng lập?

(Ngày Nay) - Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (ngày 21 tháng 6) chính là ngày kỉ niệm ra đời của tờ báo cách mạng đầu tiên ở nước ta.
Tờ báo nào là tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta?

1. Tờ báo nào là tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta?

 • A. Búa Liềm báo

 • B. Gia Định báo

 • C. Thanh Niên báo

Tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta do ai sáng lập?

2. Tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta do ai sáng lập?

 • A. Diệp Văn Cương

 • B. Nguyễn Ái Quốc

 • C. Trương Vĩnh Ký

Ngoài lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, báo Thanh Niên còn được sáng lập bởi đồng chí nào sau đây?

3. Ngoài lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, báo Thanh Niên còn được sáng lập bởi đồng chí nào sau đây?

 • A. Hồ Tùng Mậu

 • B. Nguyễn Đình Chiểu

 • C. Sương Nguyệt Ánh

Trụ sở của báo Thanh Niên thời kỳ đầu được đặt ở đâu?

4. Trụ sở của báo Thanh Niên thời kỳ đầu được đặt ở đâu?

 • A. Hồng Kông

 • B. Quảng Đông

 • C. Thượng Hải

Báo Thanh Niên xuất bản được bao nhiêu số?

5. Báo Thanh Niên xuất bản được bao nhiêu số?

 • A. Hơn 200 số

 • B. Hơn 300 số

 • C. Hơn 400 số

Số báo đầu tiên ra đời vào năm bao nhiêu?

6. Số báo đầu tiên ra đời vào năm bao nhiêu?

 • A. Năm 1923

 • B. Năm 1924

 • C. Năm 1925

Nội dung chính trị cơ bản của báo Thanh niên là gì?

7. Nội dung chính trị cơ bản của báo Thanh niên là gì?

 • A. Vạch rõ mâu thuẫn giữa dân tộc ta và các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc là không thể điều hoà được

 • B. Khẳng định con đường của cách mạng Việt Nam

 • C. Cả 2 đáp án trên

Báo Thanh Niên được bí mật chuyển về Việt Nam bằng con đường nào?

8. Báo Thanh Niên được bí mật chuyển về Việt Nam bằng con đường nào?

 • A. Đường bộ

 • B. Đường thủy

 • C. Đường hàng không

Khi nào ngày 21 tháng 6 hằng năm được lấy làm Ngày báo chí Việt Nam?

9. Khi nào ngày 21 tháng 6 hằng năm được lấy làm Ngày báo chí Việt Nam?

 • A. Năm 1965

 • B. Năm 1975

 • C. Năm 1985

Hiện nay, nơi ra đời số báo Thanh niên đầu tiên ở Trung Quốc có còn không?

10. Hiện nay, nơi ra đời số báo Thanh niên đầu tiên ở Trung Quốc có còn không?

 • A. Còn

 • B. Không

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo