Tin Mới

Vị vua nào giả điên để qua mặt kẻ thù?

(Ngày Nay) - Lên ngôi khi còn rất nhỏ trong bối cảnh đất nước bị xâm lược, vị vua này thể hiện được bản lĩnh của một ông vua yêu nước.
Vị vua nào nổi tiếng với giai thoại giả điên để qua mặt kẻ thù?

1. Vị vua nào nổi tiếng với giai thoại giả điên để qua mặt kẻ thù?

 • A. Thành Thái

 • B. Duy Tân

 • C. Khải Định

Vị vua giả điên để qua mặt kẻ thù này tên thật là gì?

2. Vị vua giả điên để qua mặt kẻ thù này tên thật là gì?

 • A. Nguyễn Phúc Bửu Đảo

 • B. Nguyễn Phúc Bửu San

 • C. Nguyễn Phúc Bửu Lân

Cha của vị vua giả điên để qua mặt kẻ thù là ai?

3. Cha của vị vua giả điên để qua mặt kẻ thù là ai?

 • A. Minh Mạng

 • B. Thiệu Trị

 • C. Dục Đức

Đại thần nào đã giúp Thành Thái lên ngôi?

4. Đại thần nào đã giúp Thành Thái lên ngôi?

 • A. Tôn Thất Thuyết

 • B. Diệp Văn Cương

 • C. Lê Văn Duyệt

Nhận định nào sau đây đúng khi nói về vị vua Thành Thái?

5. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về vị vua Thành Thái?

 • A. Là vị vua ham học hỏi

 • B. Là vị vua chuộng văn minh phương Tây

 • C. Cả 2 nhận định trên

Ngoài giai thoại giả điên để qua mặt kẻ thù, vua Thành Thái còn được biết đến với giai thoại nào khác?

6. Ngoài giai thoại giả điên để qua mặt kẻ thù, vua Thành Thái còn được biết đến với giai thoại nào khác?

 • A. Tự đi tuyển vợ cho mình

 • B. Người đóng thế tài giỏi

 • C. Xử tử bố vợ tham nhũng

Cung phi được tuyển về cung để...?

7. Cung phi được tuyển về cung để...?

 • A. Làm nữ binh

 • B. Phóng thích cầu mưa

 • C. Làm ca kĩ

Thực dân Pháp đã lấy cớ gì để phế truất vua Thành Thái?

8. Thực dân Pháp đã lấy cớ gì để phế truất vua Thành Thái?

 • A. Bị điên

 • B. Không đủ năng lực triều chính

 • C. Ăn chơi xa đọa

Vua Thành Thái qua đời ở đâu?

9. Vua Thành Thái qua đời ở đâu?

 • A. Huế

 • B. Sài Gòn

 • C. Đảo Réunion

Kết quả: 0/9

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo