Tin Mới

Vị vua nào nước Việt lên ngôi khi 2 tuổi, bị ông ngoại chiếm mất ngôi báu?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Làm vua khi mới 2 tuổi, ở ngôi chỉ được 2 năm, người này đã bị ông ngoại chiếm mất ngai vàng.
Vị vua nào lên ngôi khi mới 2 tuổi, bị ông ngoại chiếm mất ngôi báu?

1. Vị vua nào lên ngôi khi mới 2 tuổi, bị ông ngoại chiếm mất ngôi báu?

 • A. Trần Phế Đế

 • B. Trần Tông Đế

 • C. Trần Thiếu Đế

Ông là cháu ngoại của ai?

2. Ông là cháu ngoại của ai?

 • A. Hồ Quý Ly

 • B. Mặc Đăng Dung

 • C. Trần Quý Khoáng

Tên húy của vị vua nhà Trần lên ngôi lúc 2 tuổi?

3. Tên húy của vị vua nhà Trần lên ngôi lúc 2 tuổi?

 • A. Trần An

 • B. Trần Thừa

 • C. Trần Hoảng

Vị vua trẻ tuổi này tại vì được mấy năm?

4. Vị vua trẻ tuổi này tại vì được mấy năm?

 • A. 1 năm

 • B. 2 năm

 • C. 3 năm

Trần Thiếu Đế có phải chịu cảnh bức tử như vua cha trước đó?

5. Trần Thiếu Đế có phải chịu cảnh bức tử như vua cha trước đó?

 • A.

 • B. Không

Sau khi bị phế, Thiếu Đế bị giáng xuống làm...

6. Sau khi bị phế, Thiếu Đế bị giáng xuống làm...

 • A. Chiêu Quốc Đại vương

 • B. Bảo Ninh Đại vương

 • C. Lạng Sơn Đại vương

Trần Thiếu Đế là vị vua thứ mấy của đời Trần?

7. Trần Thiếu Đế là vị vua thứ mấy của đời Trần?

 • A. Thứ 10

 • B. Thứ 11

 • C. Thứ 12

Kết quả: 0/7

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo