Tin Mới

Vị vua nào ra lệnh cấm hút thuốc đầu tiên trong sử Việt?

(Ngày Nay) - Ít người biết rằng hơn 300 năm trước, trong lịch sử phong kiến Việt Nam từng xuất hiện biện pháp mạnh mẽ về vấn nạn hút thuốc lá, đó là lệnh cấm hút thuốc đầu tiên trong lịch sử được ban bố dưới triều vua nào?
Thuốc lá du nhập vào nước ta từ thời trị vì của triều đại phong kiến nào?

1. Thuốc lá du nhập vào nước ta từ thời trị vì của triều đại phong kiến nào?

 • A. Nhà Tây Sơn

 • B. Nhà Trần

 • C. Nhà Hậu Lê

 • D. Nhà Nguyễn

Vị vua nào ra lệnh cấm hút thuốc đầu tiên trong sử Việt?

2. Vị vua nào ra lệnh cấm hút thuốc đầu tiên trong sử Việt?

 • A. Lê Huyền Tông

 • B. Lê Trung Hưng

 • C. Lê Thần Tông

 • D. Lê Chân Tông

Vị vua này có tên thật là gì?

3. Vị vua này có tên thật là gì?

 • A. Lê Huyền Tông

 • B. Lê Duy Vũ

 • C. Lê Duy Củ

 • D. Lê Duy Mật

Lê Huyền Tông là con của ai?

4. Lê Huyền Tông là con của ai?

 • A. Lê Chân Tông

 • B. Lê Thần Tông

 • C. Lê Thánh Tông

 • D. Lê Chiêu Tông

Vua Lê Huyền Tông lên ngôi khi bao nhiêu tuổi?

5. Vua Lê Huyền Tông lên ngôi khi bao nhiêu tuổi?

 • A. 6 tuổi

 • B. 7 tuổi

 • C. 8 tuổi

 • D. 9 tuổi

Câu: "Quan, dân, đàn bà con gái đua nhau hút, đến nỗi có người nói nhịn ăn cơm ba ngày còn được, chứ nhịn hút thuốc một chốc là không chịu nổi.", được viết trong cuốn sách nào?

6. Câu: "Quan, dân, đàn bà con gái đua nhau hút, đến nỗi có người nói nhịn ăn cơm ba ngày còn được, chứ nhịn hút thuốc một chốc là không chịu nổi.", được viết trong cuốn sách nào?

 • A. Đại Việt sử ký toàn thư

 • B. Vân Đài loại ngữ

 • C. Tang thương ngẫu lục

 • D. Lịch triều hiến chương loại chí

Ngoài lệnh cấm thuốc lá, vua Lê Huyền Tông còn lệnh cấm nào khác?

7. Ngoài lệnh cấm thuốc lá, vua Lê Huyền Tông còn lệnh cấm nào khác?

 • A. Lệnh cấm đạo Thiên Chúa

 • B. Lệnh cấm giết trộm trâu

 • C. Chỉ có lệnh cấm thuốc lá

 • D. Cả 3 lệnh cấm trên

Kết quả: 0/7

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo