Tin Mới

Ninh Bình: Doanh nghiệp sai phạm trong thu phí, vé

Ninh Bình: Doanh nghiệp sai phạm trong thu phí, vé

Mấy năm gần đây, lượng khách đổ về các khu du lịch của của tỉnh Ninh Bình ngày càng đông. Tuy nhiên, số tiền thuế doanh nghiệp nộp vào ngân sách hàng năm lại quá nhỏ so thực tế, không tương xứng nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng...