Tin Mới

Quy hoạch Sơn Trà sẽ ưu tiên bảo tồn, giảm tối đa số lượng phòng

Quy hoạch Sơn Trà: Giảm tối đa số lượng phòng lưu trú

(Ngày Nay) - “Khi có dư luận xảy ra, tôi là bộ trưởng, tôi luôn luôn trăn trở. Tôi ở Huế và từng có dự án tương tự, chính tôi cũng thấy thấm thía, cho nên lần này chúng tôi đã lắng nghe, tiếp thu cả các ý kiến”, Bộ...