Tin Mới

Ảnh minh họa/internet

Tăng cường thanh tra, kiểm tra cơ sở giáo dục mầm non

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các điều kiện hoạt động theo đúng quy định và giám sát, thực hiện sau thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm túc, kịp thời...