Tin Mới

Cảnh báo: 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' lan xuống miền Tây

(Ngày Nay) - Các trường đại học ở Vĩnh Long và An Giang ra thông báo khẩn cảnh báo học sinh, sinh viên cảnh giác trước sự lôi kéo của nhóm người tự xưng là thành viên của “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.

Nguồn VTC1

Kéo xuống để xem tin tiếp theo