Tin Mới

Chuẩn bị họp Ban chỉ đạo quốc gia về Luật Đặc khu

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về luật đặc khu báo cáo công việc và đưa ra các đề xuất, chuẩn bị cho lần họp sắp tới.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) cùng 2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nội vụ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Trưởng ban chỉ đạo) đề nghị các thành viên căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt báo cáo các công việc của Ban chỉ đạo thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, đơn vị mình.

Việc báo cáo các công việc nhằm chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ 2 của Ban chỉ đạo.

Thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên đề xuất ban chỉ đạo các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Nội vụ trước ngày 2/7.

Chuẩn bị họp Ban chỉ đạo quốc gia về Luật Đặc khu - ảnh 1Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ họp trong thời gian tới. Ảnh: Hoàng Hà.

Bộ KH&ĐT, Bộ Nội vụ cũng được Thủ tướng giao tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo, ý kiến của nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan, ý kiến của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Hai bộ này phải chuẩn bị báo cáo các vấn đề liên quan đến nội dung đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đã được phân công tại Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia. Sau đó báo cáo trưởng ban chỉ đạo trước ngày 5/7.

Trước đó, ngày 11/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật đặc khu từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6.

Việc lùi thời điểm này để Chính phủ có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của các đại biểu Quốc hội, cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân; hoàn thiện dự thảo luật, đảm bảo xây dựng thành công 3 đặc khu, giữ vững an ninh - quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

Quốc hội giao Chính phủ chủ trì phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo luật và hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, đề án về thành lập các đặc khu báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Tại Hội nghị Chính phủ với các bộ, ngành và địa phương về tình hình kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đề xuất Chính phủ hoàn thiện dự thảo Luật đặc khu.


Theo Zing

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo