Tin Mới

Hà Nội: Thi hành kỷ luật 545 đảng viên

9 tháng đầu năm, qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố Hà Nội đã thi hành kỷ luật 545 đảng viên (khiển trách 402, cảnh cáo 75, cách chức 5, khai trừ 63 trường hợp).

Hội nghị lần thứ mười lăm Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI bàn về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: CPV

Hà Nội cũng là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng. Chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Nổi bật là giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy và kiểm tra việc thực hiện Chương trình 06 của Thành ủy tại các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các sở, ngành của thành phố.

Cùng với đó, công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới và có chuyển biến tích cực, đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình, quy định; tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; ban hành và chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Quy định khung tiêu chí đánh giá cán bộ Hà Nội. 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử 159 đồng chí….

Tuy nhiên, công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin tình hình cơ sở, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp ở một số cấp ủy giải quyết chưa kịp thời. Công tác đánh giá cán bộ, công chức theo quy định vẫn còn hạn chế. Một số đơn vị còn lúng túng, thiếu quyết liệt trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Công tác cán bộ ở một số đơn vị thực hiện chưa tốt, để dư luận, báo chí phản ánh; một số đơn vị còn lúng túng trong việc thực hiện quy trình, công tác cán bộ; công tác đánh giá cán bộ, công chức theo quy định còn hạn chế…

Nhằm khắc phục những hạn chế, trong những tháng cuối năm 2018, Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2018 để tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018; sớm xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2019 để triển khai thực hiện. Đồng thời, tập trung hoàn thiện Đề án Thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 12/2018…

Đặc biệt, Hà Nội tập trung xây dựng dự thảo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị. Theo đó, dự thảo Quy định này được thiết kế theo định hướng thực hiện mạnh mẽ chủ trương phân cấp quản lý cán bộ đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ; xác định rõ hơn trách nhiệm của cấp ủy đảng, của tập thể và cá nhân trong công tác cán bộ, góp phần khắc phục những biểu hiện tiêu cực, cá nhân, cục bộ, thiếu dân chủ.

Cụ thể, theo quy định, về thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, bao gồm cả chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; giao quyền quyết định phê duyệt quy hoạch cấp ủy cho Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Quy định mới này khác quy định trước đây là chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy do Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt; chức danh Ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ trực thuộc được Ban Thường vụ Thành ủy ủy quyền cho Ban Tổ chức Thành ủy phê duyệt.

Trong khi đó, về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử, dự thảo Quy định mới làm rõ hơn trách nhiệm của cá nhân, tập thể đề xuất; của cơ quan tham mưu tổ chức, cán bộ và các cơ quan liên quan; của tập thể quyết định trong bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Theo tinh thần này, trước khi báo cáo, đề xuất để Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định đối với các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (kể cả nhân sự chỉ định bổ sung tham gia cấp ủy), các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các sở, ban, ngành thành phố ngoài việc nhận xét, đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác, ưu, khuyết điểm, phải thực hiện việc thẩm định và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự được đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.

Theo CPV

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo