Tin Mới

(Infographic) - Những đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Ông đã từng kinh qua nhiều cương vị công tác, nhất là được tôi luyện, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến cứu nước và các giai đoạn xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc.
(Infographic) - Những đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - ảnh 1

Theo Người Lao động

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo